Vill du lära dig att ändra användarlösenordet med hjälp av ett Shell-skript på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi ska visa dig hur du skapar ett användarkonto och ändra dess lösenord med hjälp av ett skal script på Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10
• Ubuntu 20.04

Ubuntu Spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Ubuntu Linux.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Ubuntu Relaterade Handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över självstudiekurser relaterade till Ubuntu linux.

Handledning Ubuntu - Ändra användarens lösenord med hjälp av Shell-skript

Skapa ett nytt användarkonto.

Copy to Clipboard

Ställ in lösenordet till användarkontot.

Copy to Clipboard

Försök att logga in med hjälp av den nya autentiseringsuppgifter.

Du kan automatisera den här processen med hjälp av ett skalskript.

Skapa ett skalskript.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Ange rätt filbehörighet.

Copy to Clipboard

Testa Shell-skriptet.

Copy to Clipboard

Försök att logga in med hjälp av den nya autentiseringsuppgifter.

Här är en förbättrad version av samma skript.

Copy to Clipboard

Testa Shell-skriptet.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi ett användarkonto med namnet Yamcha och ställa in lösenordet 123qwe.