Vill du lära dig hur du använder en grupppolicy för att dölja användarinformation på inloggningsskärmen i Windows? I den här handledningen visar vi dig hur du skapar en grupppolicy för att inte visa användarinformation på inloggningsskärmen.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Tutorial GPO - Dölj användarkonton på inloggningsskärmen

Öppna verktyget grupprinciphantering på domänkontrollanten.

Windows - Group Policy management

Skapa en ny grupprincip.

Windows 2012 - Group Policy Objects

Ange ett namn på den nya grupppolicyn.

Windows - Add GPO

I vårt exempel fick den nya GPO namnet: MY-GPO.

Expandera mappen med namnet Grupprincipobjekt på skärmen Grupprinciphantering.

Högerklicka på ditt nya grupprincipobjekt och välj alternativet Redigera.

Windows - Edit GPO

Expandera konfigurationsmappen Dator på skärmen för redigeraren för grupprinciper och leta upp följande objekt.

Copy to Clipboard

Få åtkomst till mappen med namnet Säkerhetsalternativ.

GPO - Local security options

Aktivera alternativet Interaktiv inloggning: Visa inte senast inloggade.

GPO - Do not show last signed-in

Aktivera alternativet Interaktiv inloggning: Visa inte användarnamn vid inloggning.

Gpo - Do not show username at sign-in

Du kan också konfigurera informationen som visas på den låsta skärmen.

Öppna alternativet Interaktiv inloggning: Visa användarinformation när sessionen är låst.

Välj alternativet för att inte visa användarinformation.

GPO - Do not display user information

Om du vill spara grupprincipkonfigurationen måste du stänga redigeraren för grupprinciper.

Grattis! Du har avslutat GPO-skapelsen.

Tutorial GPO - Inaktivera användningsinformation på inloggningsskärmen

På skärmen Grupprinciphantering måste du högerklicka på organisationsenheten som önskas och välja alternativet för att länka en existerande GPO.

Windows-2012-Applocker application

I vårt exempel ska vi länka grupppolicyn med namnet MY-GPO till domänens rot.

GPO- tutorial linking

Efter applicering av GPO måste du vänta i 10 eller 20 minuter.

Under denna tid kommer GPO att replikeras till andra domänkontrollanter.

I vårt exempel inaktiverade vi användarinformationen som visas på inloggningsskärmen med hjälp av ett grupprincipobjekt.