Vill du lära dig hur du använder ett börsintroduktionsobjekt för att konfigurera den minsta lösenordslängden? I den här självstudien visar vi dig hur du konfigurerar minimistorleken för ett lösenord i Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Självstudie-GPO - Konfigurera minsta lösenordslängd

Öppna verktyget grupprinciphantering på domänkontrollanten.

Group policy management

Redigera standarddomänprincipen.

GPO - Default domain policy

Expandera konfigurationsmappen Dator på skärmen för redigeraren för grupprinciper och leta upp följande objekt.

Copy to Clipboard

Öppna alternativet Lösenordsprincip.

GPO - Password policy

Få åtkomst till alternativet Minsta lösenordslängd.

Ange minsta lösenordsstorlek.

Group policy - Minimum password length

Aktivera alternativen Med namnet Lösenord måste uppfylla komplexitetskraven.

GPO - Password complexity requirements

Om du vill spara grupprincipkonfigurationen måste du stänga redigeraren för grupprinciper.

Grattis! Du har konfigurerat den minsta lösenordsstorleken med hjälp av ett GPO.