Vill du veta hur du delegerar behörighet att återställa användarlösenordet i Active Directory? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du tillåter en grupp att ändra lösenordet för konton i Active Directory.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Windows Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Självstudiefönster - Delegera behörighet att återställa användarlösenord

Öppna programmet med namnet: Active Directory Användare och datorer.

Active Directory - Users and Computers

Skapa en ny grupp.

Active Directory - Create a group

Högerklicka på önskad organisationsenhet.

Välj alternativet delegera kontroll.

Active Directory - Delegate Control

Välj önskad grupp.

Active Directory - Delegate Permissions

Välj behörigheten för att återställa användarlösenord och tvinga lösenordsändring vid nästa inloggning.

Delegate permission - Reset password

Klicka på knappen Nästa för att slutföra konfigurationen.

I vårt exempel kan medlemmar i gruppen my-admins återställa lösenordet för användarkonton i organisationsenheten test.

Reset Password - Delegate permission

Grattis! Du kan delegera behörigheten att ändra användarlösenorden i Active Directory.