Vill du veta hur du visar lösenordsprincipen med kommandoraden? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder kommandoraden för att visa lösenordsprincipen på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Windows Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Självstudiekurs Windows - Visa lösenordsprincipen

Starta som administratör en upphöjd kommandorad.

Windows - Elevated command prompt

Visa lösenordsprincipen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Det finns flera sätt att visa lösenordsprincipen för Windows.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan visa lösenordsprincipen för en dator som kör Windows.