Vil du lære hvordan du legger til medlemmer i en lokal gruppe ved hjelp av Powershell? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du legger til brukere i en lokal gruppe på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Opplæring Powershell - Legg til medlemmer i en lokal gruppe

Start en hevet Powershell-kommandolinje som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Liste over de lokale gruppene.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Legg til brukere som medlemmer av en lokal gruppe.

Copy to Clipboard

Vis medlemmer av en lokal gruppe.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan legge til medlemmer i en lokal gruppe ved å bruke Powershell.