Vil du lære hvordan du oppretter flere lokale grupper ved hjelp av Powershell? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Powershell til å utføre masseoppretting av lokale grupper på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Hvis du vil aktivere denne Powershell-kommandoen, krever noen versjoner av Windows installasjon av programvaren med navnet Windows Management Framework.

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Opplæring Powershell - Masseoppretting av lokale grupper

Start en ny POWERSHELL-ledelinjemelding som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Opprett en CSV-fil.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel oppretter vi en CSV-fil med navnet MYFILE i roten av stasjon C.

Les fra en CSV-fil ved hjelp av Powershell.

Copy to Clipboard

Utfør masseoppretting av lokale grupper.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet vi 3 lokale grupper.

Bekreft eksistensen av de nye gruppene.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan opprette flere lokale grupper ved å bruke Powershell.