Vill du lära dig att installera den virtuella pythonmiljön på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla de steg som krävs för att installera den virtuella miljön av Python på Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10
• Ubuntu 20.04
• Python 3
• Python 2

Ubuntu Spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Ubuntu Linux.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Ubuntu Relaterade Handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över självstudiekurser relaterade till Ubuntu linux.

Självstudie ubuntu - Installera den virtuella miljön Python 3

Installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Skapa en katalog för att lagra de virtuella miljöprojekten Python.

Copy to Clipboard

Skapa en virtuell Python-miljö.

Copy to Clipboard

Verifiera innehållet i katalogen för virtuella miljöer.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Börja använda den virtuella miljön Python 3.

Copy to Clipboard

Kommandoradsuppenorden bör ändras.

Copy to Clipboard

Verifiera Python-versionen som används i den virtuella miljön.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera den absoluta sökvägen till kommandot Python.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera PIP-versionen som används i den virtuella miljön.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Installera de önskade biblioteken i den virtuella miljön Python.

Copy to Clipboard

I vårt exempel använde vi PIP-kommandot för att installera ART-biblioteket.

Starta en Python-prompt inom den virtuella miljön.

Copy to Clipboard

Testa Python-biblioteket installerat.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Stoppa den virtuella pythonmiljön.

Copy to Clipboard

Tänk på att Python-bibliotek som är installerade inuti den virtuella miljön inte installerades utanför den virtuella miljön.

Grattis! Du har avslutat python virtuella miljöinstallationen på Ubuntu Linux.

Självstudiekurs Ubuntu - Installera den virtuella miljön Python 2

Installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Installera PIP-paketet för Python 2.

Copy to Clipboard

Installera VIRTUALENV-paketet för Python 2.

Copy to Clipboard

Skapa en katalog för att lagra de virtuella miljöprojekten Python.

Copy to Clipboard

Skapa en virtuell Python-miljö.

Copy to Clipboard

Verifiera innehållet i katalogen för virtuella miljöer.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Börja använda den virtuella miljön Python 2.

Copy to Clipboard

Kommandoradsuppenorden bör ändras.

Copy to Clipboard

Verifiera Python-versionen som används i den virtuella miljön.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera den absoluta sökvägen till kommandot Python.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera PIP-versionen som används i den virtuella miljön.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Installera de önskade biblioteken i den virtuella miljön Python.

Copy to Clipboard

I vårt exempel använde vi PIP-kommandot för att installera ART-biblioteket.

Starta en Python 2-prompt inom den virtuella miljön.

Copy to Clipboard

Testa Python-biblioteket installerat.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Stoppa den virtuella miljön Python 2.

Copy to Clipboard

Tänk på att Python-bibliotek som är installerade inuti den virtuella miljön inte installerades utanför den virtuella miljön.

Grattis! Du har avslutat installationen av virtuella python 2-miljö på Ubuntu Linux.