Vill du lära dig att installera Vmware ESXi Dell OMSA? I den här guiden, vi ska visa dig alla steg som krävs för att ladda ner och installera OpenManage Server Administrator (OMSA) paket på en Vmware ESXi-server.

Denna handledning testades på Vmware ESXi 6,5

Den här självstudien testades på Windows 2012 R2

Videon ovan visar hur du installerar Dell OMSA på äldre versioner av Vmware ESXi.

Vmware ESXi Spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Vmware ESXi.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Självstudie - Vmware ESXi OMSA Ladda ner

Ladda ned installationspaketet Dell OpenManage Server Administrator för Vmware ESXi 6.5.

I vårt exempel har vi laddat ner paketet med namnet: OM-SrvAdmin-Dell-Web-9.1.0-2757.VIB-ESX65i_A00.zip.

Självstudie - Vmware ESXi OMSA-installation

Först måste du komma åt vmware webbgränssnittet.

Öppna en webbläsare programvara, ange IP-adressen till din Vmware ESXi-server och tillgång webbgränssnitt.

Ange den administrativa inloggningsinformationen på skärmen för prompt.

Efter en lyckad inloggning kommer Vmware-instrumentpanelen att visas.

På Vmware Dashboard, Access the Storage-menyn och klicka på Datastore-knappen för webbläsaren.

På Datastore webbläsare skärmen, klicka på knappen Skapa katalog och ange namnet: PATCH

Välj patch-mappen, klicka på Knappen Ladda upp och leta upp ESXi Patch på din dator.

Nu måste du aktivera SSH-tjänsten.

Få åtkomst till Hantera-menyn, få tillgång till fliken Tjänster och leta reda på SSH-tjänsten.

• Manage > Services > TSM-SSH

Högerklicka på SSH-tjänsten och välj startalternativet.

Använd Programvaran Putty och anslut på Vmware ESXi-servern.

I vårt exempel, vi ska använda en Opensource programvara som heter Putty och en dator som kör Windows.

Putty-programvaran finns på putty.org webbplats.

Efter avslutad nedladdning, kör programvaran och vänta på följande skärm.

Välj SSH-alternativet och ange IP-adressen för VMWare ESXi-servern.

Ange den administrativa inloggningsinformationen på skärmen för prompt.

Standardåtkomstinformation för fabrik:
• Användarnamn: root
• Lösenord:

Efter en lyckad inloggning kommer konsolens kommandorad att visas.

Använd följande kommando för att gå in i underhållsläget

Copy to Clipboard

Navigera till katalogen på datastore där du laddade upp OMSA-paketfilen.

Copy to Clipboard

Använd följande kommandon för att installera paketpaketet Vmware ESXi Dell OMSA.

Copy to Clipboard

Avsluta läget Underhåll och starta om din Vmware ESXi-server.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har installerat en Vmware ESXi Dell OMSA.

Självstudiekurs – Så här får du tillgång till Dell OMSA

Hämta installationspaketet för Dell OpenManage Server Administrator för Windows.

I vårt exempel har vi hämtat paketet med namnet: OM-SrvAdmin-Dell-Web-WINX64-9.1.0-2757_A00.exe

För att få tillgång till Dell OMSA som är installerad på Vmware ESXi-servern måste du installera OMSA på en dator som kör Windows.

Öppna serveradministrationsprogrammet efter avslutad OMSA-installation.

Systemet kommer automatiskt att öppna din webbläsare och presentera OMSA inloggningsskärmen.

På inloggningsskärmen anger du IP-adressen till din Vmware ESXi-server.

• Användarnamn: root
• Lösenord: Ditt Vmware-lösenord

Välj alternativet: Ignorera certifikatvarningar

Efter en lyckad inloggning kommer Instrumentpanelen för Dell OMSA att visas.

Grattis! Du har avslutat konfigurationen.