Vill du lära dig hur du skapar en Vmware ESXi ISO-förvaringsplats? I den här guiden, vi ska visa dig hur du aktiverar SSH och hur man kopierar ISO-bilder till en Vmware ESXi-server.

Denna handledning testades på Vmware ESXi 6,5

Denna handledning testades på Vmware ESXi 6,7

Den här självstudien använder inte Vcenter.

Vmware ESXi Spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Vmware ESXi.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Självstudie - Vmware ISO-förvaringsplats på Vsphere

Först måste du komma åt vmware webbgränssnittet.

Öppna en webbläsare programvara, ange IP-adressen till din Vmware ESXi-server och tillgång webbgränssnitt.

Ange den administrativa inloggningsinformationen på skärmen för prompt.

Efter en lyckad inloggning kommer Vmware-instrumentpanelen att visas.

På instrumentpanelen i Vmware kommer du åt lagringsmenyn.

Få åtkomst till datastores-fliken och välj webbläsaralternativet Datastore.

På skärmen med webbläsaren Vmware datastore klickar du på alternativet Skapa katalog.

Ange önskat namn till ISO-databasmappen.

I vårt exempel skapade vi en katalog med namnet ISO.

På webbläsaren Vmwares webbläsares skärm väljer du ISO-mappen.

Klicka på Upload-knappen, välj önskad ISO bildfiler och vänta på att ladda till.

I vårt exempel laddar vi upp följande ISO-filer:

• gparted-live-0.32.0-1-i686.iso
• ubuntu-18.04-live-server-amd64.iso

Grattis! Du har framgångsrikt skapat en Vmware ESXi ISO-lagringsplats.

Självstudie - Vmware Skapa virtuell maskin med hjälp av ISO-fil

På den här guiden kommer vi också att visa dig hur du skapar en virtuell maskin med hjälp av ISO-förvaret.

Få åtkomst till Instrumentpanelen i Vmware.

På Instrumentpanelen i Vmware, Komma åt menyn för virtuella datorer.

Klicka på knappen Skapa / Registrera VM.

Välj följande alternativ på vmware-skapandeassistenten:

• Kompatibilitet - ESXI 6.7 Virtuell dator
• Gäst OS-familjen - Linux
• Gäst OS-version - Ubuntu Linux

I vårt exempel installerar vi en ny virtuell Linux-dator.

På skärmen Inställning av anpassning behöver du ändra följande konfiguration:

• CD/DVD-enhet – Datastore ISO-fil.
• Status - Anslut vid ström på.
• CD/DVD Media - Klicka på knappen Browser

Leta upp och välj installationsavbildningsfilen för Driftsystem.

I vårt exempel valde vi Ubuntu Linux installationsfilen: ubuntu-18.04-live-server-amd64.iso

Slutför assistenten för skapande av virtuella datorer.

Slå på den nya Virtuella maskinen.

Systemet bör starta automatiskt en ny driftsysteminstallation.

Grattis! Du använder nu en ISO-databas för att installera en ny virtuell dator.