Vill du lära dig hur du visar DNS-cacheinnehållet med kommandoraden? I den här handledningen kommer vi att visa dig hur du visar DNS-cachade poster på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Windows Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Handledning Windows - Visa DNS-cacheposterna

Starta en kommandotolksprompt.

Windows - Command-line prompt

Visa listan över DNS-poster i cacheminnet.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Skicka listan över cachelagrade DNS-poster till en fil.

Copy to Clipboard

Du kan också rensa DNS-cachen.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan visa DNS-cachen på Windows.

Handledning Powershell - Visa DNS-cachen

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Visa DNS-cachen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Skicka listan över cachelagrade DNS-poster till en fil.

Copy to Clipboard

Du kan också rensa DNS-cachen.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan visa DNS-cachen med Powershell.