Vill du lära dig att använda Zabbix_get kommandot? Vår handledning visar dig flera Zabbix_get exempel

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• Ubuntu 20.04
• Zabbix 5.0.2

I vårt exempel är IP-adressen för Zabbix-servern 192.168.100.10.

I vårt exempel är IP-adressen för Den Linux-dator som kör Zabbix-agenten 192.168.100.9.

Zabbix spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Zabbix-installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Handledning Zabbix_get - Krav

Endast en lista över auktoriserade värdar kan fjärrförfrågana information från en Zabbix-agent.

Här är exemplet på en Zabbix agent konfigurationsfil.

Copy to Clipboard

I vårt exempel är följande IP-adresser behöriga att begära information från denna Zabbix-agent.

  • 127.0.0.1
  • 200.200.200.200
  • 192.168.100.10

I vårt exempel konfigurerades den här datorn för att använda följande mall för nätverksövervakning:

  • Mall OS Linux av Zabbix agent

Här är några exempel som visar hur du använder ZABBIX_GET.

Zabbix_get exempel - Verifiera versionen för Zabbix-agenten

Verifiera versionen av Zabbix-agenten som är installerad på en fjärrdator med kommandot Zabbix_get.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel rapporterade Zabbix-agenten att det använder version 5.0.2.

Zabbix_get Exempel - Verifiera statusen Zabbix-agent

Verifiera Zabbix-agentstatusen på en fjärrdator med kommandot Zabbix_get.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel rapporterade Zabbix-agenten att det är igång.

Zabbix_get Exempel - Verifiera värdnamnet

Verifiera värdnamnet för en fjärrdator med kommandot Zabbix_get.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel rapporterade Zabbix-agenten värdnamnet: LINUX.

Zabbix_get Exempel – Verifiera versionen av Operativsystemet

Verifiera Operativsystemet på en fjärrdator med kommandot Zabbix_get.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel rapporterade Zabbix-agenten användningen av Ubuntu Linux.

Zabbix_get Exempel - Verifiera processorutnyttjandet

Verifiera processorutnyttjandeprocenten för en fjärrdator med kommandot Zabbix_get.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Zabbix_get Exempel - Lista nätverksgränssnitt

Verifiera listan över nätverksgränssnitt som är tillgängliga på fjärrdatorn med hjälp av Zabbix_get kommandot.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel rapporterade Zabbix-agenten två nätverksgränssnitt med namnet: ETH0 och LO.

Zabbix_get Exempel - Statistik över nätverksgränssnitt

Verifiera antalet Bitar som mottagits av nätverksgränssnittet ETH0.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera antalet Bits som skickats av nätverksgränssnittet ETH0.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Tänk på att dessa värden visas i Bits.

Zabbix_get Exempel - Lista diskpartitioner

Verifiera listan över diskpartitioner som är tillgängliga på fjärrdatorn med kommandot Zabbix_get.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel rapporterade Zabbix-agenten flera diskpartitioner.

Zabbix_get Exempel - Diskpartitionsstatistik

Verifiera procentuellt utnyttjande av rotpartitionen för fjärrdatorn med hjälp av Zabbix_get kommandot.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera antalet Byte som används på rotpartitionen för fjärrdatorn med kommandot Zabbix_get.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Tänk på att dessa värden presenteras i Bytes.