Vill du lära dig att installera Zabbix med hjälp av Docker på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra Zabbix installationen med hjälp av Docker på en dator som kör Ubuntu Linux i 10 minuter eller mindre.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• Ubuntu 20.04
• Zabbix 5.0.0

Zabbix spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Zabbix-installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Handledning Zabbix - Docker Installation på Ubuntu Linux

Installera dockertjänsten.

Copy to Clipboard

Ladda ner Zabbix Docker-bilderna från onlinelagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Lista Docker-bilderna som är installerade på ditt system.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Starta en ny Mysql-behållare.

Copy to Clipboard

I vårt exempel är MySQL-lösenordet för användaren som heter Zabbix kamisama123.

I vårt exempel är MySQL-lösenordet för Root-kontot YjA0OTYwZDBiN2EwNWFjMTRjZGU3Yjcy.

Tänk på att du måste ändra båda lösenorden.

Starta en ny behållare för Zabbix java-gateway.

Copy to Clipboard

Starta en ny behållare för Zabbix-servern.

Copy to Clipboard

Tänk på att du måste ändra Mysql-lösenordet för användarna: Zabbix och Root.

Vänta 2 minuter innan du fortsätter, för att ge behållaren tid att skapa den nödvändiga databasinfrastrukturen.

Starta en ny behållare för Zabbix-webbgränssnittet.

Copy to Clipboard

Tänk på att du måste ändra Mysql-lösenordet för användarna: Zabbix och Root.

Starta en ny behållare för Zabbix-agenten.

Copy to Clipboard

Verifiera listan över behållare som körs.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Inspektera Behållaren för Zabbix-agenten och ta del av dess IP-adress.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel är IP-adressen för Zabbix-agentbehållaren: 172.17.0.6

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.100.10

Webbgränssnittet Zabbix bör presenteras.

zabbix login

På inloggningsskärmen använder du standardanvändarnamnet och standardlösenordet.

• Standard användarnamn: Admin
• Standardlösenord: zabbix

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till Zabbix Dashboard.

På instrumentpanelsskärmen kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Värd.

Redigera värden med namnet Zabbix server.

Ändra IP-adressen från 127.0.0.1 till IP-adressen för behållaren för Zabbix-agenten.

Klicka på knappen Uppdatera.

Grattis! Du har avslutat Zabbix-installationen på Ubuntu Linux med hjälp av Docker.