Vill du lära dig att övervaka Apache Performance med hjälp av Zabbix? I den här guiden, vi ska visa dig hur du konfigurerar Zabbix HTTP-agent för att övervaka Apache webserver prestanda på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Zabbix server 4.4.1
• Apache 2.4.38

Zabbix spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Zabbix-installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Självstudien Zabbix - Apache mod_status Konfiguration

Aktivera modulen med namnet mod_status på Apache-servern.

Copy to Clipboard

Redigera konfigurationsfilen apache status.conf.

Copy to Clipboard

Här är den ursprungliga filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen med vår konfiguration.

Copy to Clipboard

. I vårt exempel konfigurerar vi Apache mod_status så att endast datorer från nätverket 192.168.15.0/24 får tillgång till webserver statussidan.

Redigera konfigurationsfilen apache 000-default.conf.

Copy to Clipboard

Här är 000-default.conf filen innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är 000-default.conf filen efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

I vårt exempel begränsade vi mod_status till datorer från nätverket 192.168.15.0/24.

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

På en dator från det tillåtna IP-adressnätverket öppnar du din webbläsare och anger IP-adressen till din webbserver plus /server-status.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.11/server-status

Du kommer att skickas till Apache-serverns statussida.

Grattis! Du sucessfully konfigurerat Apache Mod_status funktionen.

Handledning Zabbix - Övervakning Apache

Nu måste vi komma åt Zabbix-serverns instrumentpanel och lägga till Linux-datorn som värd.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus / zabbix.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.10/zabbix

På inloggningsskärmen använder du standardanvändarnamnet och standardlösenordet.

• Standard användarnamn: Admin
• Standardlösenord: zabbix

zabbix login

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till Zabbix Dashboard.

På instrumentpanelsskärmen kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Värd.

Längst upp till höger på skärmen klickar du på knappen Skapa värd.

På skärmen Värdkonfiguration måste du ange följande information:

• Värdnamn - Ange ett Värdnamn för att identifiera Apache-servern.
• Synligt Värdnamn - Upprepa värdnamnet.
• Ny grupp - Ange ett namn för att identifiera en grupp av liknande enheter.
• Agent Interface - Ange IP-adressen för Apache-servern.

Här är den ursprungliga bilden, innan vår konfiguration.

Här är den nya bilden med vår konfiguration.

Därefter måste vi associera värden med en specifik mall för nätverksövervakaren.

Som standard levereras Zabbix med en stor mängd övervakningsmallar.

Få åtkomst till fliken Mallar högst upp på skärmen.

Klicka på Knappen Välj och leta reda på mallen som heter: Mall App Apache av HTTP

Klicka på Lägg till-knappen för att avsluta konfigurationen.

Efter några minuter kommer du att kunna se det initiala resultatet på Zabbix Dashboard.

För att kunna testa din konfiguration, få tillgång till övervakningsmenyn och klicka på alternativet Grafer.

Zabbix graphic

Välj ditt värdnamn för Apache-servern.

Välj grafen med namnet APACHE: WORKERS TOTAL.

Du bör kunna se Den Apache prestanda grafiska

För att få tillgång till mer information, sök efter din Apache-server på den senaste datamenyn.

Grattis! Du har konfigurerat Zabbix-servern för att övervaka en Apache-server.