Wilt u weten hoe u de beveiligde FTP-server installeren op een computer met Windows? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u de beveiligde FTP-server inschakelen op een computer waarop Windows wordt uitgevoerd.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• IIS 8.5

Zelfstudie Windows - Installatie van beveiligde FTP-server

Open de toepassing Serverbeheer.

Open het menu Beheren en klik op Rollen en functies toevoegen.

Windows 2012 add role

Selecteer in het scherm Serverrollen de optie: Web Server IIS.

Klik op de knop Volgende.

IIS Installation

Klik op het volgende scherm op de knop Functies toevoegen.

IIS Features

Klik in het scherm Onderdelen op de knop Volgende.

Windows 2012 - Features

Selecteer in het scherm Rolservice de optie FTP Server en beide subopties.

FTP server Installation Windows

Klik in het scherm Overzicht op de knop Installeren.

FTP server Installation Summary

Gefeliciteerd! U bent klaar met de installatie van de FTP-service op een computer waarop Windows Server wordt uitgevoerd.

Zelfstudie Windows - Configuratie van ftp-server beveiligen

Maak na het voltooien van de installatie een groep gebruikers.

Leden van deze groep mogen de beveiligde FTP-server gebruiken.

Windows - FTP Users

In ons voorbeeld hebben we een lokale groep gemaakt met de naam FTP-GEBRUIKERS.

Maak een map die door de beveiligde FTP-server moet worden gebruikt.

Windows - FTP Root

In ons voorbeeld hebben we een map met de naam FTPSERVER gemaakt aan de hoofdmap van station C.

Start de toepassing met de naam: IIS Manager.

Start IIS Windows

Selecteer in de IIS Manager-toepassing de naam van uw IIS-server.

Aan de rechterkant van het scherm u de optie: Servercertificaten openen.

IIS enable HTTPS

Als u al een certificaat hebt, klikt u op de optie Importeren rechtsboven in het scherm.

Als u een zelf ondertekend certificaat wilt genereren, selecteert u de optie met de naam: Een zelf ondertekend certificaat maken.

IIS Self-signed certificate

Voer een naam in bij het certificaat en klik op de knop OK.

IIS HTTP Certificate

In ons voorbeeld hebben we een zelfgetekend certificaat gemaakt.

Klik met de rechtermuisknop op de map Met de naam Sites en selecteer de optie om een FTP-site toe te voegen.

Windows - FTP Server Configuration

Voer een identificatie in op de nieuwe FTP-site en selecteer de gewenste map.

In ons voorbeeld hebben we de eerder gemaakte map geselecteerd.

Windows - Add FTP SITE

Voer op het volgende scherm de volgende configuratie uit.

• IP-adres - Selecteer het gewenste IP-adres
• Start FTP-site automatisch - Ja
• SSL - Vereiste SSL
• Certificaat - Selecteer het eerder gemaakte certificaat

Windows - Secure FTP server SSL

Voer op het volgende scherm de volgende configuratie uit.

• Anonieme verificatie - Nee
• Basisverificatie - Ja
• Toegang verlenen - Bepaalde rollen of gebruikersgroepen
• Groepsnaam - FTP-GEBRUIKERS
• Machtigingen - Lezen en schrijven

Klik op de knop Voltooien.

Windows - FTP Server authentication

Gefeliciteerd! U hebt de beveiligde FTP-server geconfigureerd op een computer met Windows 2012 R2.

Windows-firewall - De beveiligde FTP-verbinding toestaan

Open de toepassing met de naam Windows Firewall met Geavanceerde beveiliging

Selecteer de optie Binnenkomende regels en controleer of alle 3 FTP-regels zijn ingeschakeld.

Windows - FTP firewall

Download op een externe computer de WINSCP-software en probeer verbinding te maken met de beveiligde FTP-server.

WINDOWS - Secure FTP Client

Accepteer het waarschuwingsbericht.

Windows SSL FTP Connection

In ons voorbeeld kon de WINSCP-software verbinding maken met de Secure FTP-server.

Windows - SSL FTP client

Zelfs als de FTP-firewallregels van kracht zijn, bestaat de mogelijkheid dat uw verbinding wordt geblokkeerd.

Optioneel u een firewallregel maken om de FTP-verbinding toe te staan.

Maak een nieuwe inkomende firewallregel.

zabbix active directory

Selecteer de optie POORT.

zabbix windows firewall port

Selecteer de optie TCP.

Selecteer de optie Specifieke lokale poorten.

Voer de TCP-poort in: 20-21

Windows - FTP server firewall configuration

Selecteer de optie Verbinding toestaan.

zabbix windows firewall allow connection

Controleer de optie DOMEIN.

Controleer de optie PRIVÉ.

Controleer de optie OPENBAAR.

Zabbix windows firewall profile

Voer een beschrijving in bij de firewallregel.

Windows - FTP server firewall description

U bent klaar met de firewallconfiguratie.