Vil du lære hvordan du installerer den sikre FTP-serveren på en datamaskin som kjører Windows? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du aktiverer den sikre FTP-serveren på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• IIS 8.5

Tutorial Windows - Sikker FTP-serverinstallasjon

Åpne Serverbehandling-programmet.

Åpne Administrer-menyen og klikk på Legg til roller og funksjoner.

I skjermbildet Serverroller velger du alternativet Web Server IIS.

Klikk på Neste-knappen.

Klikk på Legg til funksjoner-knappen på det følgende skjermbildet.

Klikk neste-knappen på Funksjoner-skjermen.

I skjermbildet Rolletjeneste velger du alternativet FTP Server og begge underoptions.

Klikk på Installer-knappen på Sammendrag-skjermen.

Gratulerer! Du har fullført installasjonen av FTP-tjenesten på en datamaskin som kjører Windows Server.

Tutorial Windows - Sikker FTP-serverkonfigurasjon

Når installasjonen er fullført, oppretter du en gruppe brukere.

Medlemmer av denne gruppen vil bli autorisert til å bruke den sikre FTP-serveren.

I vårt eksempel opprettet vi en lokal gruppe kalt FTP-BRUKERE.

Opprett en katalog som skal brukes av den sikre FTP-serveren.

I vårt eksempel opprettet vi en katalog kalt FTPSERVER på roten av stasjon C.

Start programmet med navnet: IIS Manager.

Velg IIS-servernavnet i IIS Manager-programmet.

På høyre del av skjermen åpner du alternativet med navnet: Serversertifikater.

Hvis du allerede har et sertifikat, klikker du på Importer alternativet øverst til høyre på skjermen.

Hvis du vil generere et selvsignert sertifikat, velger du alternativet: Opprett et selvsignert sertifikat.

Skriv inn et navn på sertifikatet og klikk på OK-knappen.

I vårt eksempel opprettet vi et selvsignert sertifikat.

Høyreklikk mappen kalt Områder, og velg alternativet for å legge til et FTP-område.

Skriv inn en identifikasjon til det nye FTP-området, og velg ønsket katalog.

I vårt eksempel valgte vi katalogen som tidligere ble opprettet.

Utfør følgende konfigurasjon på det neste skjermbildet.

• IP-adresse - Velg ønsket IP-adresse
• Start FTP-området automatisk - Ja
• SSL - Nødvendig SSL
• Sertifikat - Velg sertifikatet som tidligere er opprettet

Utfør følgende konfigurasjon på det neste skjermbildet.

• Anonym autentisering - Nei
• Enkel autentisering - Ja
• Tillat tilgang - Angitte roller eller brukergrupper
• Gruppenavn - FTP-BRUKERE
• Tillatelser - Lese og skrive

Klikk på Fullfør-knappen.

Gratulerer! Du har konfigurert den sikre FTP-serveren på en datamaskin som kjører Windows 2012 R2.

Windows-brannmur – Tillat sikker FTP-tilkobling

Åpne programmet med navnet Windows-brannmur med avansert sikkerhet

Velg alternativet Innkommende regler, og kontroller at alle 3 FTP-regler er aktivert.

Last ned WINSCP-programvaren på en ekstern datamaskin og prøv å koble til den sikre FTP-serveren.

Godta advarselen.

I vårt eksempel kunne WINSCP-programvaren koble til secure FTP-serveren.

Selv om FTP-brannmurreglene er på plass, er det en mulighet for at tilkoblingen din vil bli blokkert.

Du kan eventuelt opprette en brannmurregel for å tillate FTP-tilkoblingen.

Opprett en ny innkommende brannmurregel.

Velg PORT-alternativet.

Velg TCP-alternativet.

Velg alternativet Bestemte lokale porter.

Angi TCP-porten: 20-21

Velg alternativet Tillat tilkoblingen.

Merk av for DOMENE.

Merk av for PRIVAT.

Merk av for OFFENTLIG.

Skriv inn en beskrivelse i brannmurregelen.

Du er ferdig med brannmurkonfigurasjonen.