Skulle du vilja lära dig hur du installerar den säkra FTP-servern på en dator som kör Windows? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du aktiverar den säkra FTP-servern på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• IIS 8.5

Självstudiekurs Windows - Säker FTP-serverinstallation

Öppna serverhanterarens program.

Få tillgång till Hantera-menyn och klicka på Lägg till roller och funktioner.

På skärmen Serverroller väljer du alternativet med namnet: Web Server IIS.

Klicka på knappen Nästa.

På följande skärm klickar du på knappen Lägg till funktioner.

På skärmen Funktioner klickar du på knappen Nästa.

På skärmen Roll-tjänsten väljer du alternativet med namnet FTP Server och båda underoptionerna.

På skärmen Sammanfattning klickar du på knappen Installera.

Grattis! Du har avslutat FTP-tjänstinstallationen på en dator som kör Windows Server.

Självstudiekurs Windows - Säker FTP-serverkonfiguration

När du har avslutat installationen skapar du en grupp användare.

Medlemmar i den här gruppen kommer att ha behörighet att använda den säkra FTP-servern.

I vårt exempel skapade vi en lokal grupp med namnet FTP-USERS.

Skapa en katalog som ska användas av den säkra FTP-servern.

I vårt exempel skapade vi en katalog med namnet FTPSERVER på roten av enhet C.

Starta programmet med namnet: IIS Manager.

På IIS Manager-programmet väljer du ditt IIS-servernamn.

Till höger på skärmen kommer du åt alternativet med namnet: Servercertifikat.

Om du redan har ett certifikat, klicka på alternativet Importera längst upp till höger på skärmen.

Om du vill generera ett självsignerat certifikat väljer du alternativet med namnet: Skapa ett självsignerat certifikat.

Ange ett namn på certifikatet och klicka på knappen OK.

I vårt exempel skapade vi ett självsignerat certifikat.

Högerklicka på mappen med namnet Sites och välj alternativet för att lägga till en FTP-plats.

Ange en identifiering till den nya FTP-platsen och välj önskad katalog.

I vårt exempel valde vi katalogen som tidigare skapats.

På nästa skärm, utför följande konfiguration.

• IP-adress - Välj önskad IP-adress
• Starta FTP-plats automatiskt - Ja
• SSL - krävs SSL
• Certifikat - Välj det certifikat som tidigare skapats

På nästa skärm, utför följande konfiguration.

• Anonym autentisering - Nej
• Grundläggande autentisering - Ja
• Tillåt åtkomst - Angivna roller eller användargrupper
• Gruppnamn - FTP-USERS
• Behörigheter - Läs och skriv

Klicka på knappen Slutför.

Grattis! Du har konfigurerat den säkra FTP-servern på en dator som kör Windows 2012 R2.

Windows-brandväggen - Tillåt den säkra FTP-anslutningen

Öppna programmet med namnet Windows-brandväggen med avancerad säkerhet

Välj alternativet Ingående regler och kontrollera att alla 3 FTP-regler är aktiverade.

På en fjärrdator hämtar du WINSCP-programvaran och försöker ansluta till den säkra FTP-servern.

Acceptera varningsmeddelandet.

I vårt exempel kunde WINSCP-programvaran ansluta till Secure FTP-servern.

Även om reglerna för FTP-brandväggen finns på plats finns det en möjlighet att din anslutning blockeras.

Eventuellt kan du skapa en brandväggsregel för att tillåta FTP-anslutningen.

Skapa en ny brandväggsregel för Inkommande.

Välj alternativet PORT.

Välj TCP-alternativet.

Välj alternativet Specifika lokala portar.

Ange TCP-porten: 20-21

Markera alternativet Tillåt anslutningen.

Kontrollera alternativet DOMAIN.

Kontrollera alternativet PRIVAT.

Kontrollera alternativet OFFENTLIG.

Ange en beskrivning till brandväggsregeln.

Du har avslutat brandväggskonfigurationen.