Vill du lära dig att installera Let's Encrypt-certifikatet på IIS-servern på en dator som kör Windows? I den här självstudien ska vi visa hur du installerar Let's Encrypt-klienten och konfigurerar en HTTPS-webbplats på IIS-servern.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019

I vårt exempel är IIS-serverns IP-adress 35.160.86.106.

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Självstudiekurs Windows - IIS-installation

Öppna serverhanterarens program.

Få tillgång till Hantera-menyn och klicka på Lägg till roller och funktioner.

På skärmen Serverroller väljer du alternativet med namnet: Web Server IIS.

Klicka på knappen Nästa.

På följande skärm klickar du på knappen Lägg till funktioner.

På skärmen Funktioner klickar du på knappen Nästa.

På rolltjänstskärmen klickar du på knappen Nästa.

På skärmen Sammanfattning klickar du på knappen Installera.

Grattis! Du har avslutat IIS-tjänstinstallationen på en dator som kör Windows.

Självstudiekurs IIS Virtualhost - DNS-konfiguration

Få tillgång till GODADDY:s webbplats och köp en DNS-domän.

I vårt exempel köpte vi en domän med namnet:

Copy to Clipboard

Du kan använda vilken webbplats som helst för att köpa en DNS-domän, GoDaddy är bara mitt personliga val.

Skapa en DNS-post som pekar din webbplats till datorn som kör IIS.

I vårt exempel skapade vi en DNS-posten pekar WWW.GAMEKING.TIPS till 35.160.86.106.

IIS - MULTIPLE WEBSITES DNS

Använd kommandot NSLOOKUP för att testa DNS-konfigurationen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Öppna webbläsaren och försök få tillgång till HTTP-versionen av webbplatsen.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://www.gameking.tips

IIS - DEFAULT WEBSITE

Grattis! Du har avslutat den nödvändiga DNS-konfigurationen.

Självstudie-IIS - Skapa en webbplats på IIS

Starta programmet med namnet: IIS Manager.

På IIS Manager-programmet högerklickar du på standardwebbplatsen.

Välj alternativet med namnet Redigera bindningar.

IIS - Host header binding

Välj HTTP-alternativet och klicka på knappen Redigera.

IIS - EDIT BINDINGS

Ange en obefintlig webbplats hostname och klicka på OK-knappen.

Detta kommer att se till att IIS standardwebbplats aldrig används.

IIS - Enable host header

Skapa en katalog för att lagra de virtuella värdfilerna.

IIS - Virtualhost directory

I vårt exempel skapade vi en katalog med namnet GAMEKING på roten av enhet C.

Inuti den här katalogen skapar du en HTML-fil som ska användas som en testsida.

Copy to Clipboard

Välj mappen med namnet Platser på IIS Manager-programmet

Till höger på skärmen kommer du åt alternativet att Lägga till en webbplats.

IIS ADD VIRTUAL HOST

Utför följande konfiguration på konfigurationsskärmen för Webbplats:

• Webbplatsens namn - Ange en identifiering till den nya Webbplatsen.
• Programpool - DEFAULTAPPPOOL.
• Fysisk sökväg - Välj den katalog där Webbplatsfilerna lagras.
• Typ - HTTP
• IP-adress - Alla Ej tilldelade.
• Port - 80.
Hostname - Ange webbplatsens DNS-adress.
• Starta Hemsida omedelbart - Ja.

Klicka på KNAPPEN OK.

IIS VIRTUALHOST - LETS ENCRYPT

Öppna din webbläsare och ange DNS-adressen för den nya webbplatsen.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://www.gameking.tips/

Sidan Test ska presenteras.

IIS VIRTUAL HOST - WEBSITE

Grattis! Du har konfigurerat funktionen för virtuell iIS-värden som du lyckats med.

Självstudie-IIS - Installera certifikatet Låt oss kryptera

Få tillgång till WIN-ACME-webbplatsen och hämta klienten för Windows.

IIS - LETS ENCRYPT DOWNLOAD

Extrahera den senaste versionen av WIN-ACME Zip-filen.

IIS - WIN-ACME LETS ENCRYPT

I vårt exempel skapade vi en katalog med namnet WIN-ACME på roten till enhet C.

Dubbelklicka på filen med namnet WACS för att starta HTTPS-certifikatinstallationen.

Tryck på (N) för att skapa ett nytt certifikat.

Copy to Clipboard

Ange identifieringsnummer för webbplatsen.

Copy to Clipboard

Tryck på (A) om du automatiskt vill utföra den nödvändiga konfigurationen.

Copy to Clipboard

Tryck på (Y) för att bekräfta valet.

Copy to Clipboard

Tryck på (Y) för att fortsätta installationen.

Copy to Clipboard

Tryck (Y) för att komma överens med villkoren för tjänsten.

Copy to Clipboard

Ange en e-postadress som ska meddelas om problem som upptäckts.

Copy to Clipboard

Vänta tills installationen av Let's Encrypt-certifikat är klar.

IIS-servern kommer att konfigureras automatiskt.

Copy to Clipboard

Tryck på (Q) för att avsluta.

Copy to Clipboard

I vårt exempel använde vi Lets's Encrypt för att automatiskt installera ett HTTPS-certifikat på IIS-servern.

Systemet skapar automatiskt en schemalagd aktivitet för att verifiera och förnya Let's Encrypt-certifikatet.

IIS - LETS ENCRYPT RENEW

Öppna webbläsaren och ange DEN NYA WEBBPLATSENS DNS-adress med hjälp av HTTPS-protokollet.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• https://www.gameking.tips/

HTTPS Test sidan ska presenteras.

IIS - LETS ENCRYPT CONFIGURATION

Verifiera certifikategenskaperna.

IIS - LETS ENCRYPT CERTIFICATE

Grattis! Du har konfigurerat funktionen för virtuell iIS-värden som du lyckats med.