Vil du lære hvordan du bruker Powershell til å utføre en nettverkstest med ICMP Ping? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Powershell til å pinge en ekstern datamaskin ved å bruke kommandolinjen.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Opplæring Powershell - ICMP PING

Start en Powershell-kommandolinje.

Start Powershell

Ping en datamaskin med Powershell.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Ping flere enheter med Powershell.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Utfør en rolig Ping.

Copy to Clipboard

Ping til en liste over IP-er i en tekstfil.

Copy to Clipboard

Ping som bakgrunnsjobb.

Copy to Clipboard

Sjekk statusen til bakgrunnsjobben.

Copy to Clipboard

Få resultatet av bakgrunnsjobben.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan utføre Ping ved å bruke Powershell.