Vill du lära dig hur du använder Powershell för att utföra ett nätverkstest med ICMP Ping? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att pinga en fjärrdator med kommandoraden.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs - ICMP PING

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Pinga en dator med Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Pinga flera enheter med Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Utför en tyst ping.

Copy to Clipboard

Pinga till en lista över IPs i en textfil.

Copy to Clipboard

Pinga som bakgrundsjobb.

Copy to Clipboard

Kontrollera statusen för bakgrundsjobbet.

Copy to Clipboard

Få resultatet av bakgrundsjobbet.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan utföra Ping med Powershell.