Vil du lære hvordan du viser miljøvariablene ved hjelp av Powershell? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Powershell til å vise systemmiljøvariablene på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Opplæring Powershell - Vis miljøvariabler

Start en ny POWERSHELL-ledelinjemelding som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Vis miljøvariablene ved hjelp av Powershell.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Bruk eventuelt GCI-kommandoen.

Copy to Clipboard

Det er flere måter å skrive ut miljøvariablene på.

Copy to Clipboard

Få verdien av en spesifikk miljøvariabel.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Vis verdien av flere miljøvariabler.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan vise miljøvariabler ved å bruke Powershell.