Vill du lära dig hur du visar miljövariablerna med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att visa systemmiljövariablerna på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudier - Visa miljövariabler

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Visa miljövariablerna med Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Du kan också använda kommandot GCI.

Copy to Clipboard

Det finns flera sätt att skriva ut miljövariablerna.

Copy to Clipboard

Hämta värdet för en viss miljövariabel.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Visa värdet för flera miljövariabler.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan visa miljövariabler med Powershell.