Vil du lære å sentralisere alle loggmeldinger ved å aktivere Funksjonen Vmware ESXi Syslog? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer en Vmware-server til å sende alle loggmeldinger til en ekstern Syslog-server installert på en datamaskin som kjører Microsoft Windows.

Denne opplæringen ble testet på Vmware ESXi 6.5

Denne opplæringen ble testet på Vmware ESXi 6.7

Vmware ESXi spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Vmware ESXi.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring - Vmware Syslog Konfigurasjon

Først må du få tilgang til Vmware-webgrensesnittet.

Åpne en nettleserprogramvare, skriv inn IP-adressen til Vmware ESXi-serveren din og få tilgang til webgrensesnittet.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Etter en vellykket pålogging vises Vmware-dashbordet.

Åpne Administrer-menyen på Vmware-dashbordet.

Åpne systemfanen, og velg alternativet Avanserte innstillinger.

Velg Syslog.global.logHost og klikk på Rediger alternativet.

På den nye skjermen angir du ønsket Syslog-konfigurasjon.

I vårt eksempel vil alle loggmeldinger bli sendt til Syslog-serveren 192.168.0.100.

Nå må vi konfigurere Vmware-brannmuren for å tillate Syslog-tilkoblingen.

Åpne nettverksmenyen på Vmware-dashbordet.

Åpne kategorien Brannmurregler.

Velg alternativet Syslog.

Klikk på Handlinger-knappen og velg Aktiver-alternativet.

Gratulerer! Du er ferdig med Vmware ESXi Syslog-konfigurasjonen.

Opplæring - Vmware ESXi Syslog-konfigurasjon ved hjelp av kommandolinjen

På denne opplæringen vil vi også vise deg hvordan du utfører Syslog-konfigurasjonen ved hjelp av kommandolinjen.

Først må vi aktivere SSH-tjenesten for å kunne fjerntilgang til Esxi-serveren.

Åpne Behandle-menyen, åpne kategorien Tjenester og finn SSH-tjenesten.

• Manage > Services > TSM-SSH

Høyreklikk på SSH-tjenesten og velg Start-alternativet.

Bruk Putty-programvaren og koble til på Vmware ESXi-serveren.

I vårt eksempel skal vi bruke en Opensource-programvare kalt Putty og en datamaskin som kjører Windows.

Putty-programvaren er tilgjengelig på putty.org nettside.

Når nedlastingen er fullført, kjører du programvaren og venter på følgende skjermbilde.

Velg SSH-alternativet, og skriv inn IP-adressen til VMWare ESXi-serveren.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Standard tilgangsinformasjon for fabrikk:
• Brukernavn: root
• Passord:

Etter en vellykket pålogging vises konsollens kommandolinje.

Bruk følgende kommando til å utføre Syslog-konfigurasjonen:

Copy to Clipboard

I vårt eksempel vil alle loggene fra Vmware-serveren bli sendt til Syslog-serveradressen 192.168.0.100.

Bruk følgende kommando til å konfigurere Vmware-brannmuren for å tillate Syslog-tilkoblingen.

Copy to Clipboard

Bruk følgende kommando til å vise Konfigurasjonen vmware ESXi Syslog.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du utførte Konfigurasjonen Vmware ESXi Syslog.

Opplæring - Installasjon av Syslog Server

Last ned programvaren: Visual Syslog Server for Windows

Installer Syslog-serveren på en datamaskin som kjører Windows.

Åpne Syslog-programmet, og kontroller om det vil motta meldinger fra Vmware ESXi-serveren.

Du har installert en Syslog-server på en datamaskin som kjører Windows.