Vil du lære hvordan du konfigurerer SNMPv3 på Vmware ESXi? I denne opplæringen skal vi vise deg alle trinnene som kreves for å aktivere, konfigurere og teste SNMPv3 på en server som kjører Vmware ESXi.

Denne opplæringen ble testet på Vmware ESXi 6

Denne opplæringen ble testet på Vmware ESXi 6.5

Vmware ESXi spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Vmware ESXi.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring - Vmware ESXi SNMPv3-konfigurasjon

Først må du få tilgang til Vmware ESXi-konsollen.

Åpne VSphere-programvaren, skriv inn IP-adressen til Vmware ESXi-serveren og få tilgang til konsollen.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Standard tilgangsinformasjon for fabrikk:
• Badekar eller Brukernavn: root
• Badekar eller Passord:

Etter en vellykket pålogging vises Vmware-dashbordet.

Nå må du aktivere SSH-tjenesten.

Åpne kategorien Konfigurasjon, og klikk på alternativet Sikkerhetsprofil.

• Badekar eller Sikkerhetsprofil > for > konfigurasjonsprogramvare

Klikk på alternativet Egenskaper for tjeneste.

Velg SSH-tjenesten og Klikk på Alternativer-knappen.

Velg følgende alternativ og klikk på Start-knappen.

• Badekar eller Start og stopp med verten

Velg følgende alternativ og klikk på Start-knappen.

• Badekar eller Start og stopp med verten

Nå må du få tilgang til Vmware ESXi-serveren ved hjelp av SSH.

I vårt eksempel skal vi bruke en Opensource-programvare kalt Putty og en datamaskin som kjører Windows.

Putty-programvaren er tilgjengelig på putty.org nettside.

Når nedlastingen er fullført, kjører du programvaren og venter på følgende skjermbilde.

Velg SSH-alternativet, og skriv inn IP-adressen til VMWare ESXi-serveren.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Standard tilgangsinformasjon for fabrikk:
• Brukernavn: root
• Passord:

Etter en vellykket pålogging vises konsollens kommandolinje.

Bruk følgende kommando for å få MAC-adressen til Vmware ESXi-serveren.

Legg merke til MAC-adressen som vises.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel var MAC-adressen som ble presentert 30:e1:71:5e:fc:14

Bruk følgende kommando til å angi SNMPv3-motor-ID:

Erstatt 30e1715efc14 med MAC-adressen din.

Copy to Clipboard

Bruk følgende kommando til å angi godkjennings- og personvernalgoritmene som brukes av SNMPv3.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel skal vi bruke SHA1-algoritmen til å autentisering

I vårt eksempel skal vi bruke AES128-algoritmen til personvern.

Bruk følgende kommando til å generere den krypterte versjonen av godkjennings- og personvernpassordene.

Copy to Clipboard

Legg merke til autentisering og personvernpassord hash.

Bruk følgende kommando til å aktivere og konfigurere TJENESTEN VMWare SNMPv3.

Copy to Clipboard

Brukeren Gohan har SNMP skrivebeskyttet tillatelse på Vmware-serveren.

Kontaktpersonen som er ansvarlig for denne Vmware-serveren ble konfigurert som Zamasu.

Plasseringen av utstyret ble konfigurert som IT Room of Universe 10.

Du har aktivert Vmware SNMPv3-tjenesten.

Du har konfigurert Vmware SNMPv3-tjenesten.

Bruk følgende kommando til å vise et sammendrag av SNMP-konfigurasjonen.

Copy to Clipboard

Hvis du vil teste SNMP-konfigurasjonen, bruker du følgende kommandoer på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux

Copy to Clipboard

Her er et lite utvalg av SNMPWALK-utgangen.

Copy to Clipboard

Du har konfigurert SNMPv3-tjenesten på en Vmware ESXi-server.

Opplæring - Vmware ESXi SNMPv3 konfigurasjon på webgrensesnitt

Først må du få tilgang til Vmware-webgrensesnittet.

Åpne en nettleserprogramvare, skriv inn IP-adressen til Vmware ESXi-serveren din og få tilgang til webgrensesnittet.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Standard tilgangsinformasjon for fabrikk:
• Badekar eller Brukernavn: root
• Badekar eller Passord:

Etter en vellykket pålogging vises Vmware-dashbordet.

Nå må du aktivere SSH-tjenesten.

Åpne Behandle-menyen, åpne kategorien Tjenester og finn SSH-tjenesten.

• Manage > Services > TSM-SSH

Høyreklikk på SSH-tjenesten og velg startalternativet.

Bruk Putty-programvaren og koble til på Vmware ESXi-serveren.

Bruk kommandoene som presenteres før du konfigurerer SNMPv3 på Vmware ESXI 6.5.