Vill du lära dig hur du aktiverar funktionen HSTS på Apache-servern? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du aktiverar på Apache funktionen kallas HTTP Strict Transport Security.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• Apache 2.4.41

I vårt exempel är Apache-servern värd för webbplatsen WWW.GAMEKING.TIPS

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Självstudien Apache - Aktivera HSTS

Installera Apache-servern.

Copy to Clipboard

Aktivera de nödvändiga Apache-modulerna.

Copy to Clipboard

Redigera Apache-konfigurationsfilen för webbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i den här konfigurationsfilen på HTTPS-området.

Copy to Clipboard

Kontrollera att du har en HTTPS-webbplats konfigurerad på Apache-servern.

Som ett exempel, här är vår konfigurationsfil.

Copy to Clipboard

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi HSTS-funktionen på Apache-servern.

Från en fjärransluten Linux-dator, försök att komma åt en HTTPS-sida.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du aktiverade HSTS-funktionen på Apache-servern.