Vill du lära dig hur du aktiverar funktionen HSTS på Apache-servern? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du aktiverar på Apache funktionen kallas HTTP Strict Transport Security.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• Apache 2.4.41

I vårt exempel är Apache-servern värd för webbplatsen WWW.GAMEKING.TIPS

Copyright © 2018-2021 by Techexpert.tips.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Självstudien Apache - Aktivera HSTS

Installera Apache-servern.

Copy to Clipboard

Aktivera de nödvändiga Apache-modulerna.

Copy to Clipboard

Redigera Apache-konfigurationsfilen för webbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i den här konfigurationsfilen på HTTPS-området.

Copy to Clipboard

Kontrollera att du har en HTTPS-webbplats konfigurerad på Apache-servern.

Som ett exempel, här är vår konfigurationsfil.

Copy to Clipboard

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi HSTS-funktionen på Apache-servern.

Från en fjärransluten Linux-dator, försök att komma åt en HTTPS-sida.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du aktiverade HSTS-funktionen på Apache-servern.