Vill du lära dig hur du installerar Apache och nekar tillgång till en IP-adresslista? I den här självstudien ska vi konfigurera Apache-servern för att blockera åtkomsten från en IP-adresslista.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• Apache 2.4.41

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Självstudien Apache - Blockera en IP-adress lista

Installera Apache-servern.

Copy to Clipboard

Aktivera de nödvändiga Apache-modulerna.

Copy to Clipboard

Redigera Apache-konfigurationsfilen för standardwebbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i den här konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Skapa en fil som innehåller listan över IP-adresser.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Konfigurera filbehörigheten.

Copy to Clipboard

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel kommer Apache-servern att förbjuda åtkomst från IP-adresser som ingår på filen med namnet BLACKLIST.

Från en dator som finns med på listan öppnar du webbläsaren och anger IP-adressen till din webbserver.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.2.110

Apache-servern kommer att neka åtkomst och visa ett felmeddelande.

Apache - Block IP address

Grattis! Du skapade en IP-baserad åtkomstlista på Apache-servern.

Självstudien Apache - Blockera ett IP-adressnätverk

Installera Apache-servern.

Copy to Clipboard

Aktivera de nödvändiga Apache-modulerna.

Copy to Clipboard

Redigera Apache-konfigurationsfilen för standardwebbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i den här konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Skapa en fil som innehåller listan över IP-adresser.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Konfigurera filbehörigheten.

Copy to Clipboard

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel kommer Apache-servern att förbjuda åtkomst från IP-adresser som ingår på filen med namnet BLACKLIST.

I vårt exempel blockerade vi hela nätverket 192.168.10.0/24.

I vårt exempel blockerade vi hela nätverket 192.168.20.0/24.

Från en dator som finns med på listan öppnar du webbläsaren och anger IP-adressen till din webbserver.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.2.110

Apache-servern kommer att neka åtkomst och visa ett felmeddelande.

Apache - Block IP address

Grattis! Du skapade en IP-baserad åtkomstlista på Apache-servern.