Vill du lära dig att installera Apache med hjälp av Docker på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra Apache-installationen med hjälp av Docker på en dator som kör Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 20.04
• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• Apache 2.4.46

Copyright © 2018-2021 by Techexpert.tips.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Självstudiekurs Apache - Docker Installation på Ubuntu Linux

Installera dockertjänsten.

Copy to Clipboard

Hämta Apache docker-avbildningen från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Lista Docker-bilderna som är installerade på ditt system.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Starta en ny Apache-behållare med hjälp av den här Docker-avbildningen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes Docker-avbildningen för att starta en ny behållare.

Den nya containern använder den lokala porten 80.

Behållaren ID är 605238b70aad46ac80ef7a9013e5dbf376dbaad487130553c0a0db85c3847532

Grattis! Du har avslutat Apache Docker-installationen på Ubuntu Linux.

Docker Apache - Beständiga data

Skapa en docker-volym för beständiga data.

Copy to Clipboard

Verifiera katalogen för beständiga data.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en symbolisk länk till en enklare åtkomstplats som tillval.

Copy to Clipboard

Starta en Apache-behållare med beständig datalagring.

Copy to Clipboard

Verifiera innehållet i den beständiga datakatalogen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har konfigurerat användningen av Docker-beständig datalagring.

Självstudiekurs Apache - Testa Docker-installationen

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.100.10

Apache-servern kommer att visa standardwebbplatsen.

Grattis! Din Apache Docker-installation testades framgångsrikt.

Självstudiekurs Apache - Docker-behållarhantering

Verifiera status för alla Docker-behållare med följande kommando:

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Verifiera apache-behållarens status med hjälp av ID:t eller dess namn.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Du stoppar apachecontainertjänsten med följande kommando:

Copy to Clipboard

Starta apache-behållartjänsten genom att använda följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta om apache-behållartjänsten använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Vid fel, använd följande kommando för att verifiera Apache-behållarloggarna.

Copy to Clipboard

I våra exempel visade vi hur du hanterar Apache-behållaren med hjälp av dess ID eller det namn som tidigare definierats.