Vill du lära dig att installera Apache och aktivera användningen av Perl CGIs på en dator som kör Ubuntu Linux? I den här guiden, vi ska visa dig hur du aktiverar CGI-funktionen och aktivera Perl skript för att köras på Apache-servern.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Apache 2.4.41
• Perl 5

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Ubuntu - Perl CGI på Apache

Installera Perl-paketet.

Copy to Clipboard

Installera Apache-servern och aktivera modulen med namnet CGID.

Copy to Clipboard

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

Som ett exempel, låt oss skapa en Perl CGI.

Kom åt Apachens CGI-katalog.

Copy to Clipboard

Skapa en Perl CGI.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Ändra filbehörigheten.

Copy to Clipboard

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus /cgi-bin/test.pl.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://172.31.8.195/cgi-bin/test.pl

Perl CGI ska visa följande meddelande.

Grattis! Apache är nu kunna använda Perl skript som CGI.