Vill du lära dig att installera Apache och aktivera användningen av Perl CGIs på en dator som kör Ubuntu Linux? I den här guiden, vi ska visa dig hur du aktiverar CGI-funktionen och aktivera Perl skript för att köras på Apache-servern.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Apache 2.4.41
• Perl 5

Copyright © 2018-2021 by Techexpert.tips.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Ubuntu - Perl CGI på Apache

Installera Perl-paketet.

Copy to Clipboard

Installera Apache-servern och aktivera modulen med namnet CGID.

Copy to Clipboard

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

Som ett exempel, låt oss skapa en Perl CGI.

Kom åt Apachens CGI-katalog.

Copy to Clipboard

Skapa en Perl CGI.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Ändra filbehörigheten.

Copy to Clipboard

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus /cgi-bin/test.pl.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://172.31.8.195/cgi-bin/test.pl

Perl CGI ska visa följande meddelande.

Grattis! Apache är nu kunna använda Perl skript som CGI.