Vill du lära dig hur du installerar Apache och aktiverar användning av Shell Script CGIs på en dator som kör Ubuntu Linux? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du aktiverar CGI-funktionen och gör det möjligt för Shell Scripts att köras på Apache-servern.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Apache 2.4.41

Copyright © 2018-2021 by Techexpert.tips.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Apache - Shell Script CGI

Installera Apache-servern och aktivera modulen med namnet CGID.

Copy to Clipboard

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

Låt oss till exempel skapa en Shell Script CGI.

Kom åt Apachens CGI-katalog.

Copy to Clipboard

Skapa en testsida med Shell Script.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Ändra filbehörigheten.

Copy to Clipboard

Öppna webbläsaren och ange IP-adressen för webbservern plus /cgi-bin/test.cgi.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.2.113/cgi-bin/test.cgi

Sidan Skalskript ska visa följande meddelande.

Apache - Shell script CGI

Grattis! Apache-servern kan nu använda Shell Script som CGI.