Vill du lära dig hur man installerar Apache och konfigurera Proxy-funktionen på en dator som kör Ubuntu Linux? I den här guiden, vi ska konfigurera Apache servern som en proxy till en Nginx server.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Apache 2.4.41

I vårt exempel är IP-adressen för Apache-servern 192.168.100.9.

I vårt exempel är IP-adressen för Nginx-servern 192.168.100.10.

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Självstudien Apache - Aktivera Proxy-konfiguration

Installera Apache-servern.

Copy to Clipboard

Aktivera de nödvändiga Apache-modulerna.

Copy to Clipboard

Redigera Apache-konfigurationsfilen för standardwebbplatsen.

Copy to Clipboard

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

I vårt exempel kommer Apache-servern att fungera som en proxy och skicka alla förfrågningar till fjärrservern.

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.100.9

Apache-servern kommer att fungera som en proxy och visa webbplatsen för Nginx-servern.

Grattis! Du har avslutat konfigurationen av Apache-servern som en proxy.