Vill du lära dig hur du inaktiverar kataloglistningen på Apache-servern? I den här guiden, vi kommer att konfigurera Apache servern för att blockera funktionen katalogsurfning.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• Apache 2.4.41

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Självstudiekurs Apache - Inaktivera kataloglistan

Installera Apache-servern.

Copy to Clipboard

Inaktivera Apache-modulen som ansvarar för kataloglistningen.

Copy to Clipboard

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

Som ett test skapar du en katalog utan en indexfil.

Copy to Clipboard

Försök att komma åt katalogen utan indexfilen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel inaktiverades funktionen kataloglistning på hela Apache-servern.

Från en fjärrdator öppnar du webbläsaren och försöker få tillgång till en katalog över Apache-servern.

• http://192.168.2.222/test

Apache-servern kommer att visa ett felmeddelande.

Här är resultatet, innan vår konfiguration.

Apache - Disable directory browsing

Här är resultatet, efter vår konfiguration.

Apache - Disable directory listing

Grattis! Du konfigurerade Apache-servern för att inaktivera funktionen för katalogsurfning.

Självstudien Apache - Inaktivera filförteckning på en specifik katalog

Installera Apache-servern.

Copy to Clipboard

Redigera Apache-konfigurationsfilen för webbplatsen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i den här konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Ändra katalogen du vill skydda.

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

Som ett test skapar du en katalog utan en indexfil.

Copy to Clipboard

Försök att komma åt katalogen utan indexfilen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel inaktiverades funktionen kataloglistning på en katalog.

Från en fjärrdator öppnar du webbläsaren och försöker få tillgång till en katalog över Apache-servern.

• http://192.168.2.222/test

Apache-servern kommer att neka åtkomst och visa ett felmeddelande.

Här är resultatet, innan vår konfiguration.

Apache - Disable directory browsing

Här är resultatet, efter vår konfiguration.

Apache - Disable file listing

Grattis! Du inaktiverade kataloglistningen på Apache-servern.

Självstudien Apache - Inaktivera katalog notering med HTACCESS

Installera Apache-servern.

Copy to Clipboard

Redigera Apache-konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av filen.

Copy to Clipboard

Skapa en HTACCESS-fil på webbplatsens katalog.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i den här konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Konfigurera rätt filbehörighet.

Copy to Clipboard

Starta om Apache-tjänsten.

Copy to Clipboard

Som ett test skapar du en katalog utan en indexfil.

Copy to Clipboard

Försök att komma åt katalogen utan indexfilen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel inaktiverades funktionen kataloglistning på en katalog.

Från en fjärrdator öppnar du webbläsaren och försöker få tillgång till en katalog över Apache-servern.

• http://192.168.2.222/test

Apache-servern kommer att neka åtkomst och visa ett felmeddelande.

Här är resultatet, innan vår konfiguration.

Apache - Disable directory browsing

Här är resultatet, efter vår konfiguration.

Apache - Disable file listing

Grattis! Du inaktiverade kataloglistningen på Apache-servern.