Vill du lära dig hur man använder Zabbix för att övervaka en Linux-loggfil? I den här guiden, vi ska visa dig hur du konfigurerar Zabbix att övervaka en loggfil på en dator som kör Ubuntu linux.

• Zabbix version: 4.2.6
• Ubuntu version: 18.04

Du måste installera Zabbix-agenten på datorn som kör Linux.

Zabbix agentinstallation på Linux.

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna Zabbix handledning.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Zabbix spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Zabbix-installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Konfiguration av Zabbix-agent krävs

Först måste Zabbix-agenten som är installerad på Linux-datorn konfigureras i aktivt läge.

Här är ett exempel på en Zabbix agent konfigurationsfil i Passivt läge:

Copy to Clipboard

Här är ett exempel på en Zabbix agent konfigurationsfil i Aktivt läge:

Copy to Clipboard

Därefter måste du kontrollera loggfilsbehörigheterna.

I vårt exempel ska vi övervaka syslog-filen.

Lista loggfilens permisions med LS-kommandot.

Copy to Clipboard

Som du ser kan medlemmar i gruppen ADM läsa Syslog-loggfilen.

Använd följande kommando för att lägga till Zabbix-användaren i ADM-gruppen.

Copy to Clipboard

Därefter måste du starta om Zabbix-agenten.

Copy to Clipboard

Du har avslutat den nödvändiga delen av konfigurationen.

Zabbi - Hur man övervakar en Linux-loggfil

Nu måste vi komma åt Zabbix-serverns instrumentpanel och lägga till Linux-datorn som värd.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus / zabbix.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://35.162.85.57/zabbix

På inloggningsskärmen använder du standardanvändarnamnet och standardlösenordet.

• Standard användarnamn: Admin
• Standardlösenord: zabbix

zabbix login

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

På instrumentpanelsskärmen kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Värd.

Längst upp till höger på skärmen klickar du på knappen Skapa värd.

På skärmen Värdkonfiguration måste du ange följande information:

• Värdnamn - Ange ett Hostname som ska övervakas.
• Synligt Värdnamn - Upprepa värdnamnet.
• Ny grupp - Ange ett namn för att identifiera en grupp av liknande enheter.
• Agentgränssnitt - Ange IP-adressen för värdnamnet.

Här är den ursprungliga bilden, innan vår konfiguration.

Här är den nya bilden med vår konfiguration.

Zabbix Linux Host

Klicka på Knappen Lägg till för att inkludera denna värd på Zabbix-databasen.

På instrumentpanelsskärmen kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Värd.

Leta upp och klicka på värdnamnet som du skapade innan.

I vårt exempel valde vi värdnamnet: LINUX-SERVER-01

På skärmen Värdegenskaper kommer du åt fliken Program.

På den övre högra delen av skärmen, klicka på knappen Skapa program.

På skärmen Värdprogram skapar du ett nytt program med namnet: LOG

När du har avslutat skapandet av program kommer du åt fliken Objekt.

På den övre högra delen av skärmen, klicka på knappen Skapa objekt.

På skärmen För att skapa objekt behöver du konfigurera följande objekt:

• Namn: Ange en identifiering till Linux-loggfilen.

• Typ: Zabbix Agent (Aktiv)

• Nyckel: logg[/var/log/syslog,,,,skip]

• Typ av information: Logga

• Uppdateringsintervall: 1 Sekund

• Tillämpning: LOG

Klicka på Lägg till knappen för att avsluta Objektet skapas och vänta 5 minuter.

För att kunna testa din konfiguration, få tillgång till övervakningsmenyn och klicka på alternativet Senaste data.

Använd filterkonfigurationen för att välja önskat värdnamn och klicka på knappen Verkställ.

I vårt exempel valde vi värdnamnet LINUX-SERVER-01

Du bör kunna se resultatet av din Linux-loggfilsövervakning med hjälp av Zabbix.

Grattis! Du har konfigurerat Zabbix loggfilsövervakning på Linux.