Wilt u leren hoe u meerdere lokale gebruikersaccounts kunt maken met Powershell? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Powershell kunt gebruiken om het bulksgewijs maken van lokale gebruikersaccounts uit te voeren op een computer met Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Om deze Powershell-opdracht in te schakelen, vereisen sommige versies van Windows de installatie van de software met de naam: Windows Management Framework.

Uitrustingslijst

Hier vindt u de lijst met apparatuur die wordt gebruikt om deze zelfstudie te maken.

Deze link toont ook de softwarelijst die wordt gebruikt om deze zelfstudie te maken.

Gerelateerde zelfstudie - PowerShell

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met tutorials met betrekking tot PowerShell.

Tutorial Powershell - Bulk aanmaken van lokale gebruikers

Als beheerderstart u een nieuwe POWERSHELL-opdrachtregelprompt.

Windows 10 - powershell elevated

Maak een CSV-bestand.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld maken we een CSV-bestand met de naam MYFILE in de hoofdmap van station C.

Lees uit een CSV-bestand met Powershell.

Copy to Clipboard

Voer het bulksgewijs maken van lokale gebruikersaccounts uit.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer:

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld hebben we 3 lokale gebruikersaccounts gemaakt.

Controleer het bestaan van de nieuwe gebruikersaccounts.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer:

Copy to Clipboard

Gefeliciteerd! U kunt meerdere gebruikersaccounts maken met Powershell.