Vill du lära dig hur du skapar flera lokala användarkonton med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att utföra massskapandet av lokala användarkonton på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

För att aktivera detta Powershell-kommando kräver vissa versioner av Windows installationen av programvaran med namnet: Windows Management Framework.

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Handledning Powershell - Massskapande av lokala användare

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Skapa en CSV-fil.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapar vi en CSV-fil med namnet MYFILE i roten på enhet C.

Läs från en CSV-fil med Powershell.

Copy to Clipboard

Utför massskapandet av lokala användarkonton.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi 3 lokala användarkonton.

Kontrollera att de nya användarkontona finns.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan skapa flera användarkonton med Powershell.