Wilt u weten hoe u een geplande taak maakt met Powershell? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Powershell kunt gebruiken om een geplande taak te maken op een computer met Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Uitrustingslijst

In de volgende sectie wordt de lijst weergegeven met apparatuur die wordt gebruikt om deze zelfstudie te maken.

Als Amazon Associate verdien ik aan kwalificerende aankopen.

Gerelateerde zelfstudie - PowerShell

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met tutorials met betrekking tot PowerShell.

Zelfstudie Powershell - Een geplande taak maken

Als beheerderstart u een nieuwe POWERSHELL-opdrachtregelprompt.

Windows 10 - powershell elevated

Maak een variabele met een actie.

Copy to Clipboard

Maak een variabele met de trigger.

Copy to Clipboard

Een geplande taak maken.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld maken we een geplande taak met de naam TEST met powershell.

In ons voorbeeld wordt de geplande taak elke dag om 09:00 uur uitgevoerd.

Alle geplande taken weergeven die door een specifieke gebruiker zijn gemaakt.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Wijzig de geplande taakconfiguratie.

Copy to Clipboard

Een geplande taak verwijderen.

Copy to Clipboard

Gefeliciteerd! U kunt een geplande taak maken met Powershell.