Vill du lära dig hur du skapar en schemalagd aktivitet med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att skapa en schemalagd uppgift på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs – skapa en schemalagd aktivitet

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Skapa en variabel som innehåller en åtgärd.

Copy to Clipboard

Skapa en variabel som innehåller utlösaren.

Copy to Clipboard

Skapa en schemalagd aktivitet.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapar vi en schemalagd uppgift med namnet TEST med Powershell.

I vårt exempel körs den schemalagda aktiviteten varje dag klockan 09.00.

Visa en lista över alla schemalagda aktiviteter som skapats av en viss användare.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Ändra konfigurationen av schemalagda uppgifter.

Copy to Clipboard

Ta bort en schemalagd aktivitet.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan skapa en schemalagd aktivitet med Powershell.