Vil du lære hvordan du kontrollerer vellykkede påloggingshendelser ved hjelp av Powershell? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Powershell til å finne påloggingshendelser på hendelsesviseren ved hjelp av kommandolinjen på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Powershell - Revider vellykkede påloggingshendelser

Start en ny POWERSHELL-ledelinjemelding som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Kontroller vellykkede påloggingshendelser.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Kontroller vellykkede påloggingshendelser som nylig ble opprettet.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel filtrerte vi de vellykkede påloggingshendelsene fra de siste 10 dagene.

Kontroller vellykkede påloggingshendelser på en bestemt dato.

Copy to Clipboard

Kontroller vellykkede påloggingshendelser på et datointervall.

Copy to Clipboard

Vis detaljer fra vellykket påloggingshendelse.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan søke etter vellykkede pålogginger på hendelsesviseren ved hjelp av PowerShell.