Vill du veta hur du granskar lyckade inloggningshändelser med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att hitta inloggningshändelser på Loggvisaren med kommandoraden på en dator som kör Windows.

• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell - Granska lyckade inloggningshändelser

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Granska lyckade inloggningshändelser.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Granska lyckade inloggningshändelser som nyligen skapats.

Copy to Clipboard

I vårt exempel filtrerade vi de framgångsrika inloggningshändelserna från de senaste 10 dagarna.

Granska lyckade inloggningshändelser på ett visst datum.

Copy to Clipboard

Granska lyckade inloggningshändelser i ett datumintervall.

Copy to Clipboard

Visa information från lyckad inloggningshändelse.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan söka efter lyckade inloggningar på händelsevisaren med PowerShell.