Vil du lære å bruke Zabbix til å overvåke en Linux-katalogstørrelse? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer Zabbix til å overvåke en mappestørrelse på en datamaskin som kjører Ubuntu linux.

• Zabbix versjon: 4.2.6
• Ubuntu versjon: 18.04

Du må installere Zabbix-agenten på datamaskinen som kjører Linux.

Installasjon av Zabbix-agent på Linux.

Maskinvareliste:

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å lage denne Zabbix opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Tutorial - Zabbix Monitor Linux Directory Størrelse

Nå må vi få tilgang til Zabbix-serverdashbordet og legge til Linux-datamaskinen som vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://35.162.85.57/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

I skjermbildet Vertskonfigurasjon må du angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn som skal overvåkes.
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Ny gruppe - Skriv inn et navn for å identifisere en gruppe lignende enheter.
• Agent Interface - Skriv inn IP-adressen til vertsnavnet.

Her er det opprinnelige bildet, før vår konfigurasjon.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Zabbix Linux Host

Klikk på Legg til-knappen for å inkludere denne verten på Zabbix-databasen.

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Finn og klikk på vertsnavnet du opprettet før.

I vårt eksempel valgte vi vertsnavnet: LINUX-SERVER-01

Åpne kategorien Programmer i skjermbildet Vertsegenskaper.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett program-knappen.

Opprett et nytt program med navnet Katalogstørrelse på skjermbildet Vertsprogrammer.

Når du har fullført programopprettingen, åpner du kategorien Elementer.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett element-knappen.

I skjermbildet Oppretting av elementer må du konfigurere følgende elementer:

• Navn: Skriv inn en identifikasjon i Linux-katalogen.

• Type: Zabbix Agent

• Nøkkel: vfs.dir.size[/etc,,,disk,]

• Type informasjon: Numerisk (flottør)

• Antall: b

• Oppdateringsintervall: 300 sekunder

• Vis verdi: Som det er

• Program: Katalogstørrelse

Klikk på Legg til-knappen for å fullføre vareopprettingen og vente 5 minutter.

For å teste konfigurasjonen, gå til Overvåking-menyen og klikk på Siste data-alternativet.

Bruk filterkonfigurasjonen til å velge ønsket vertsnavn.

I vårt eksempel valgte vi vertsnavnet LINUX-SERVER-01

Klikk på Bruk-knappen.

Du bør kunne se resultatene av linux katalogstørrelse overvåking ved hjelp av Zabbix.

I vårt eksempel oppdaget Zabbix-serveren at /etc-katalogen har en størrelse på: 8.91Mb

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix-skjermen for katalogstørrelse på Linux.