Vil du lære hvordan du bruker Zabbix WMI overvåking funksjon på Windows? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer Zabbix til å overvåke WMI-elementer på en datamaskin som kjører Windows.

• Zabbix versjon: 4.2.6
• Windows version: 2012 R2

Datamaskinen som kjører Windows må ha Zabbix-agenten installert.

Maskinvareliste:

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å lage denne Zabbix opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Zabbix Agent-konfigurasjon kreves

Først må Zabbix-agenten som er installert på Windows-datamaskinen, konfigureres i aktiv modus.

Her er et eksempel på en Zabbix agent konfigurasjonsfil i passiv modus: zabbix_agentd.conf

Copy to Clipboard

Her er et eksempel på en Zabbix agent konfigurasjonsfil i aktiv modus: zabbix_agentd.conf

Copy to Clipboard

Vi må teste WMI-kommunikasjonen.

Åpne en Powershell-kommandolinje på Windows-datamaskinen, og prøv å få det loggførte brukernavnet.

Copy to Clipboard

Du har fullført den nødvendige delen av konfigurasjonen.

Opplæring - Zabbix Monitor Windows Loggfil

Nå må vi få tilgang til Zabbix-serverinstrumentbordet og legge til Windows-datamaskinen som vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://35.162.85.57/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

I skjermbildet Vertskonfigurasjon må du angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn som skal overvåkes.
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Ny gruppe - Skriv inn et navn for å identifisere en gruppe lignende enheter.
• Agent Interface - Skriv inn IP-adressen til vertsnavnet.

Her er det opprinnelige bildet, før vår konfigurasjon.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Klikk på Legg til-knappen for å inkludere denne verten på Zabbix-databasen.

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Finn og klikk på vertsnavnet du opprettet før.

I vårt eksempel valgte vi vertsnavnet: WINDOWS-SERVER-01

Åpne kategorien Programmer i skjermbildet Vertsegenskaper.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett program-knappen.

På skjermbildet Vertsprogrammer oppretter du et nytt program med navnet: WMI

Når du har fullført programopprettingen, åpner du kategorien Elementer.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett element-knappen.

I skjermbildet Oppretting av elementer må du konfigurere følgende elementer:

• Navn: Brukernavn

• Type: Zabbix Agent (Aktiv)

• Nøkkel: wmi.get["root\cimv2","VELG brukernavn fra Win32_ComputerSystem2"]

• Type informasjon: Tekst

• Oppdateringsintervall: 60 sekunder

• Bruksområde: WMI

Klikk på Legg til-knappen for å fullføre vareopprettingen og vente 5 minutter.

For å teste konfigurasjonen, gå til Overvåking-menyen og klikk på Siste data-alternativet.

Bruk filterkonfigurasjonen til å velge ønsket vertsnavn og klikk på Bruk-knappen.

I vårt eksempel valgte vi vertsnavnet WINDOWS-SERVER-01.

Du skal kunne se resultatene av Windows-loggfilovervåkingen ved hjelp av Zabbix.

Gratulerer! Du har konfigurert zabbix WMI overvåking-funksjonen på Windows.