Vil du lære hvordan du deaktiverer en Windows -tjeneste ved hjelp av Powershell? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Powershell til å deaktivere en tjeneste.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Tutorial Powershell - Deaktiver en tjeneste

Start en hevet Powershell-kommandolinje som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Liste over tjenestene til Windows.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Liste informasjon fra spesifikke tjenester.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Legg merke til ønsket tjenestenavn.

Stopp en tjeneste med Powershell.

Copy to Clipboard

Deaktiver en tjeneste ved hjelp av Powershell.

Copy to Clipboard

Kontroller tjenestestatusen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel ble DNSCACHE -tjenesten deaktivert ved bruk av Powershell.

Powershell - Disable service

Gratulerer! Du kan deaktivere en Windows -tjeneste ved hjelp av Powershell.