Vill du veta hur du inaktiverar en Windows-tjänst med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att inaktivera en tjänst.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs - Inaktivera en tjänst

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Lista Windows tjänster.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Lista information från specifika tjänster.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Notera önskat tjänstnamn.

Stoppa en tjänst med Powershell.

Copy to Clipboard

Inaktivera en tjänst med Powershell.

Copy to Clipboard

Kontrollera tjänststatusen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel inaktiverades DNSCACHE-tjänsten med Powershell.

Powershell - Disable service

Grattis! Du kan inaktivera en Windows-tjänst med Powershell.