Wilt u weten hoe u een Windows-service uitschakelt met Powershell? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Powershell kunt gebruiken om een service uit te schakelen.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Uitrustingslijst

Hier vindt u de lijst met apparatuur die wordt gebruikt om deze zelfstudie te maken.

Deze link toont ook de softwarelijst die wordt gebruikt om deze zelfstudie te maken.

Gerelateerde zelfstudie - PowerShell

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met tutorials met betrekking tot PowerShell.

Zelfstudie Powershell - Een service uitschakelen

Start als beheerder een verhoogde Powershell-opdrachtregel.

Windows 10 - powershell elevated

Geef een overzicht van de services van Windows.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Informatie van specifieke services weergeven.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Let op de gewenste servicenaam.

Een service stoppen met Powershell.

Copy to Clipboard

Schakel een service uit met Powershell.

Copy to Clipboard

Controleer de servicestatus.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld is de DNSCACHE-service uitgeschakeld met Powershell.

Powershell - Disable service

Gefeliciteerd! U kunt een Windows-service uitschakelen met Powershell.