Vil du lære å overvåke en Docker-server og dens beholdere ved hjelp av Zabbix? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Zabbix til å overvåke en Docker-server.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• Ubuntu 20.04
• Zabbix 5.0.0
• Docker 19.03

I vårt eksempel er Zabbix-serverens IP-adresse 192.168.15.10.

I vårt eksempel er Docker-serverens IP-adresse 192.168.15.11.

Husk at du må bruke den nye Zabbix-agenten til å overvåke en Docker-server.

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Installere Zabbix Agent på Docker Server

• IP - 192.168.15.11
• Driftssystem - Ubuntu 20.04
• Vertsnavn - DOCKER

Installer de nødvendige pakkene på datamaskinen som kjører Docker-tjenesten.

Copy to Clipboard

Last ned og installer GOLANG-pakken.

Copy to Clipboard

GOLANG-programvaren ble installert i følgende katalog: /usr/local

For å fungere som det skal, forventer GO-programvaren at systemet har et sett med miljøvariabler.

La oss opprette en fil for å automatisere den nødvendige konfigurasjonen av miljøvariabler.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

Start datamaskinen på nytt.

Copy to Clipboard

Kontroller om de nødvendige miljøvariablene ble opprettet automatisk.

Copy to Clipboard

Her er riktig utgang:

Copy to Clipboard

Last ned Installasjonspakken for Zabbix.

Copy to Clipboard

Pakk ut Zabbix installasjonspakken, kompilere og installere Zabbix agent.

Copy to Clipboard

Finn plasseringen av filen zabbix_agent2.conf på systemet ditt.

Rediger filen zabbix_agent2.conf.

Copy to Clipboard

Her er den opprinnelige filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er den nye filen med vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Agenten ble konfigurert til å tillate tilkoblingen fra en Zabbix-server ved hjelp av IP-adressen 192.168.15.10.

Localhost fikk lov til å be om og motta informasjon fra den lokale agenten.

Husk at du må bruke den nye Zabbix-agenten til å overvåke en Docker-server.

Start den nye Zabbix-agenten.

Copy to Clipboard

Du er ferdig med Installasjonen av Zabbix-agenten.

Du kan nå bruke Zabbix-serverdashbordet til å overvåke Docker-tjenesten og beholderne som er installert på denne datamaskinen.

Zabbix - Overvåk Docker-tjenesten

Få tilgang til Zabbix-serverdashbordet, og legg til Linux-datamaskinen som kjører Docker-tjenesten som vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.15.10/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

Angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn for å identifisere Docker-serveren.
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Gruppe - Velg navnet på en gruppe for å identifisere lignende enheter.
• Grensesnitt - Skriv inn IP-adressen til Linux-serveren.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Deretter må vi knytte verten til en overvåkingsmal.

Åpne Maler-fanen øverst på skjermen.

Klikk på Velg-knappen og finn malen med navnet: Mal App Docker

Klikk på Legg til-knappen.

Etter noen minutter vil du kunne se det første resultatet på Zabbix Dashboard.

For å teste konfigurasjonen, gå til Overvåking-menyen, og klikk på Hosts-alternativet.

Finn serveren din og klikk på skjermalternativet.

Zabbix vil vise grafikken som er tilgjengelig for å overvåke Docker-tjenesten og dens beholdere.

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix-serveren til å overvåke en Docker-server.