Vil du lære å overvåke en RabbitMQ-server ved hjelp av Zabbix? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Zabbix til å overvåke en RabbitMQ-server.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• Ubuntu 20.04
• Zabbix 5.0.0
• KaninMQ 3.8.4

I vårt eksempel er Zabbix-serverens IP-adresse 192.168.15.10.

I vårt eksempel er RabbitMQ IP-adressen 192.168.15.11.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Installere Zabbix Agent på RabbitMQ Server

• IP - 192.168.15.11
• Driftssystem - Ubuntu 20.04
• Vertsnavn - Rabbitmq

Installer de nødvendige pakkene på datamaskinen som kjører RabbitMQ-tjenesten.

Copy to Clipboard

Last ned og installer GOLANG-pakken.

Copy to Clipboard

GOLANG-programvaren ble installert i følgende katalog: /usr/local

For å fungere som det skal, forventer GO-programvaren at systemet har et sett med miljøvariabler.

La oss opprette en fil for å automatisere den nødvendige konfigurasjonen av miljøvariabler.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

Start datamaskinen på nytt.

Copy to Clipboard

Kontroller om de nødvendige miljøvariablene ble opprettet automatisk.

Copy to Clipboard

Her er riktig utgang:

Copy to Clipboard

Last ned Installasjonspakken for Zabbix.

Copy to Clipboard

Pakk ut Zabbix installasjonspakken, kompilere og installere Zabbix agent.

Copy to Clipboard

Finn plasseringen av filen zabbix_agent2.conf på systemet ditt.

Rediger filen zabbix_agent2.conf.

Copy to Clipboard

Her er den opprinnelige filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er den nye filen med vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Agenten ble konfigurert til å tillate tilkoblingen fra en Zabbix-server ved hjelp av IP-adressen 192.168.15.10.

Localhost fikk lov til å be om og motta informasjon fra den lokale agenten.

Husk at du må bruke den nye Zabbix-agenten til å overvåke en RabbitMQ-server.

Start den nye Zabbix-agenten.

Copy to Clipboard

Du er ferdig med Installasjonen av Zabbix-agenten.

Du kan nå bruke Zabbix-serverdashbordet til å overvåke RabbitMQ-tjenesten som er installert på denne datamaskinen.

RabbitMQ - Opprett overvåkingskontoen

Opprett en overvåkingskonto for Zabbix på RabbitMQ-serveren.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet vi en brukerkonto med navnet zbx_monitor.

Passordet kamisama123 ble satt til zbx_monitor kontoen.

Zabbix - Overvåk RabbitMQ-tjenesten

Få tilgang til Zabbix-serverdashbordet og legg til Linux-datamaskinen som kjører RabbitMQ-tjenesten som vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.15.10/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

Angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn for å identifisere RabbitMQ-serveren.
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Gruppe - Velg navnet på en gruppe for å identifisere lignende enheter.
• Grensesnitt - Skriv inn IP-adressen til Linux-serveren.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Deretter må vi angi at RabbitMQ-overvåkingskontoen skal brukes.

Åpne Makroer-fanen øverst på skjermen.

Legg til den første makroen med navnet {$RABBITMQ. Api. USER} og angi RabbitMQ overvåkingskonto.

Legg til den andre makroen med navnet {$RABBITMQ. Api. PASSWORD} og skriv inn RabbitMQ-overvåkingspassordet.

Deretter må vi knytte verten til en overvåkingsmal.

Åpne Maler-fanen øverst på skjermen.

Klikk på Velg-knappen og finn ønsket Rabbitmq-mal.

Du kan bruke RabitMQ nodemalen, RabbitMQ-klyngemalen eller begge deler.

I vårt eksempel brukte vi begge malene til å overvåke vår RabbitMQ-klynge.

Klikk på Legg til-knappen.

Etter noen minutter vil du kunne se det første resultatet på Zabbix Dashboard.

For å teste konfigurasjonen, gå til Overvåking-menyen, og klikk på Hosts-alternativet.

Finn serveren din og klikk på skjermalternativet.

Zabbix vil vise grafikken som er tilgjengelig for å overvåke en RabbitMQ-server.

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix-serveren til å overvåke en RabbitMQ-server.