Vil du lære hvordan du konfigurerer Zabbix-tjenesten Kerberos-godkjenning på Active Directory? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du godkjenner Zabbix-brukere ved hjelp av Active Directory og Kerberos-protokollen.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• Zabbix 5.0.3

I vårt eksempel er domenekontrollerens IP-adresse 192.168.15.10.

I vårt eksempel er Zabbix-serverens IP-adresse 192.168.15.11.

Maskinvareliste:

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å lage denne Zabbix opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Tutorial Windows - Opprettelse av domenekonto

• IP - 192.168.15.10
• Operacional System - WINDOWS 2012 R2
• Vertsnavn - TECH-DC01

Vi må opprette minst én konto i Active Directory-databasen.

ADMIN-kontoen vil bli brukt til å logge inn på Zabbix-serveren.

Åpne programmet med navnet: Active Directory-brukere og -datamaskiner på domenekontrolleren

Opprett en ny konto i brukerbeholderen.

Opprett en ny konto med navnet: admin

Passord konfigurert til ADMIN bruker: kamisama123..

Denne kontoen vil bli brukt til å autentisere på Zabbix-serveren.

Gratulerer, du har opprettet den nødvendige Active Directory-kontoen.

Zabbix - Kerberos-godkjenning i Active Directory

• IP - 192.168.15.11
• Driftssystem - Ubuntu 20
• Vertsnavn - ZABBIX

Angi et vertsnavn ved hjelp av hostnamectl -kommandoen.

Copy to Clipboard

Rediger HOSTS-konfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Legg til ip-adressen og vertsnavnet for domenekontrolleren.

Copy to Clipboard

Installer listen over nødvendige pakker for å aktivere Kerberos-godkjenning.

Copy to Clipboard

Utfør følgende konfigurasjon på grafikkinstallasjonen:

• Kerberos realm - TECH.LOCAL
• Kerberos server - TECH-DC01.TECH.LOCAL
• Administrative server - TECH-DC01.TECH.LOCAL

Du må endre domeneinformasjonen for å gjenspeile nettverksmiljøet.

Rediger Kerberos-konfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Her er filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er filen, etter vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Du må endre domeneinformasjonen for å gjenspeile nettverksmiljøet.

Start en Kerberos-økt som domeneadministrator.

Copy to Clipboard

Oppgi Kerberos-økten.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Legg til Zabbix-serveren som en domenedatamaskin.

Copy to Clipboard

Du må endre domeneinformasjonen for å gjenspeile nettverksmiljøet.

Du må endre vertsnavnet.

Stopp Kerberos-økten som domeneadministrator.

Copy to Clipboard

Flytt nøkkelfilen til riktig plassering.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel skal vi be om godkjenning til brukere som prøver å få tilgang til en katalog som heter ZABBIX.

I vårt eksempel ble Zabbix-webgrensesnittet installert på følgende katalog.

Copy to Clipboard

Konfigurer Apache-serveren til å be Kerberos-godkjenning til brukere som prøver å få tilgang til denne katalogen.

Rediger Apache-konfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Her er filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er filen, etter vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Apache-serveren ble konfigurert til å be om godkjenning for å få tilgang til katalogen kalt ZABBIX.

Apache-tjenesten ble konfigurert til å godkjenne brukerkontoer ved hjelp av Kerberos.

Du må endre domeneinformasjonen for å gjenspeile nettverksmiljøet.

Start Apache-tjenesten på nytt

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du har konfigurert Apache-godkjenning til å bruke Kerberos.

Tutorial Zabbix - Kerberos-godkjenning i Active Directory

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.15.11/zabbix

Skriv inn ADMINISTRATOR-brukernavnet og Active Directory-passordet på det første påloggingsskjermbildet.

• Brukernavn: admin
• Passord: kamisama123..

Skriv inn en lokal Zabbix-konto på den andre påloggingsskjermen.

• Zabbix standard brukernavn: Admin
• Zabbix standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

Åpne Administrasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg alternativet Godkjenning.

Velg HTTP-alternativet i skjermbildet Godkjenning og utfør følgende konfigurasjon.

• Aktiver HTTP-godkjenning - Ja
• Standard påloggingsskjema - HTTP-påloggingsskjema
• Innlogging i skiller mellom store og små bokstaver - Nei

Klikk på Oppdater-knappen.

Når du har fullført konfigurasjonen, bør du lukke nettleseren.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

• http://192.168.15.11/zabbix

Denne gangen skal bare Kerberos-skjemaet presenteres.

Etter en vellykket pålogging vil du bli sendt direkte til Zabbix Dashboard.

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix-godkjenning til å bruke Kerberos.

Hvis du vil godkjenne en bruker mot Active Directory, må brukerkontoen også finnes i databasen for brukere av Zabbix-serveren