Vill du lära dig hur du konfigurerar PROGRAMMET OTRS för att använda Radius-autentisering? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur man autentisera OTRS användare med radius-protokollet och Freeradius servern.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• OTRS 6.0.29
• Freeradius 3.0.20

OTRS - Relaterade handledning:

På denna sida erbjuder vi snabb tillgång till en lista över tutorials relaterade till OTRS.

Självstudie - FreeRadius Server Installation på Ubuntu Linux

• IP - 192.168.15.10
• Operacional System - Ubuntu 20
• Hostname - FREERADIUS

På Linux-konsolen använder du följande kommandon för att installera FreeRadius-tjänsten.

Copy to Clipboard

Nu måste vi lägga till FreeRadius klienter till clients.conf;.

Leta upp och redigera clients.conf.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av filen clients.conf.

Copy to Clipboard

I vårt exempel lägger vi till 1 klientenhet:

Enheten fick namnet OTRS och har IP-adressen 192.168.15.11.

Nu, Vi måste lägga till FreeRadius användare till users konfigurationsfilen.

Leta upp och redigera konfigurationsfilen för Freeradius-användare.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av filen

Copy to Clipboard

I vårt exempel lägger vi till 2 användarkonton.

Det första användarkontot fick namnet USER01.

Det andra användarkontot fick namnet USER02.

Starta om Freeradius-servern.

Copy to Clipboard

Testa din radius-serverkonfigurationsfil.

Copy to Clipboard

Du har avslutat Freeradius-installationen på Ubuntu Linux.

Freeradius - Autentiseringstest

Testa din radius-autentisering lokalt med hjälp av följande kommandon:

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Som du ser kunde kontot framgångsrikt autentisera på Radius-servern.

Testa användarkontot med namnet USER02.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Som du ser kunde kontot framgångsrikt autentisera på Radius-servern.

OTRS - Radie autentisering

Installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Redigera KONFIGURATIONS-konfigurationsfilen för OTRS.

Copy to Clipboard

Leta upp följande område.

Copy to Clipboard

Under det här området infogar du RADIUS-autentiseringskonfigurationen.

Copy to Clipboard

Starta om OTRS-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerades OTRS-agenterna för att autentisera med radius-lösenordet.

I vårt exempel kan OTRS-agenterna också autentisera med hjälp av det lokala lösenordet.

OTRS - Radie autentisering

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus /otrs/.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.20/otrs/

OTRS-webbgränssnittet bör presenteras.

På inloggningsskärmen använder du ett agentkonto.

• Username: user01
• Lösenord: Ange Radius-lösenordet.

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till OTRS Dashboard.

Grattis! Du konfigurerade OTRS-autentiseringen så att radius-protokollet används.

Om du konfigurerar Radius-autentiseringen innebär detta inte att du inte behöver skapa agentkontot lokalt på PROGRAMMET OTRS.