Vill du lära dig hur du importerar en CSV-fil till ElasticSearch? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du importerar en CSV-fil till en ElasticSearch server med hjälp av Logstash eller Kibana.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• ElasticSearch 7.6.2
• Logstash 7.6.2

I vårt exempel är ElastiSearch serverns IP-adress 192.168.100.9.

I vårt exempel, vi ska installera Logstash och importera en CSV-fil.

Självstudien Logstash - Installation

Använd apt-get för att installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Hitta Java-installationskatalogen.

Copy to Clipboard

I vårt exempel installeras Java på följande katalog: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

Skapa en fil för att konfigurera de nödvändiga Java-variablerna.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Starta om datorn.

Copy to Clipboard

Verifiera om systemet som skapats automatiskt miljövariabeln med namnet: JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hämta och installera lagringsnyckeln ElasticSearch.

Copy to Clipboard

Lägg till den officiella ElasticSearch-lagringsplatsen i din APT-databas

Copy to Clipboard

Uppdatera APT-GET-databasen och installera Logstash-paketet.

Copy to Clipboard

Konfigurera Logstash-tjänsten så att den startar automatiskt.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat Logstash-installationen på Ubuntu Linux.

Självstudiekurs ElasticSearch - Importera en CSV-fil

Skapa en CSV-fil.

Copy to Clipboard

Här är vårt filinnehåll.

Copy to Clipboard

I vårt exempel har vi en CSV-fil som visar Bitcoin dagspriset.

Skapa en Logstash-konfigurationsfil.

Copy to Clipboard

Här är vårt filinnehåll.

Copy to Clipboard

Stoppa Tjänsten Logstash.

Copy to Clipboard

StjärntrÃ:nder Den Logstash-tjänsten med den nya konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel importerade vi en CSV-fil som innehåller 2 fält till ElasticSearch med hjälp av Logstash.

I vårt exempel konverterade vi fältet som innehåller Bitcoin priset till typen numerisk float.

I vårt exempel ställer vi in fältet med namnet DATETIME som standardtidsstämpel.

Verifiera om Indexet skapades på ElasticSearch-servern.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera om Bitcoin-priset kartlagts som ett numeriskt värde.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel sattes fältet med namnet MARKET-PRICE som ett float-nummer.

Lista innehållet i indexet med namnet Bitcoin.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du importerade en CSV-fil till ElasticSearch.