Vill du lära dig hur du konfigurerar Datum och tid med hjälp av NTP på TP-LINK ARCHER C6 AC1200? I den här självstudien ska vi konfigurera NTP-funktionen på AC1200-routern.

• TP-LINK ARCHER C6 AC1200 - Version 2.0

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Archer C6 AC1200 - NTP-konfiguration

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din trådlösa router.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.0.1

WEBBGRÄNSSNITTET AC1200 bör presenteras.

På inloggningsskärmen anger du hanteringslösenordet.

Få åtkomst till fliken Avancerat på skärmens överkant.

Få åtkomst till menyn SYSTEMVERKTYG och välj alternativet TIDSINSTÄLLNINGAR.

Archer ac1200 NTP Configuration

På NTP-skärmen utför du följande konfiguration:

• Ställ in tid - Få automatiskt från Internet.
• Tidszon - Välj Tidszonen.
• NTP Server 1 - Ange den första NTP-servern.
• NTP Server 2 - Ange den andra NTP-servern.

För att få tid från NTP-servrarna, klicka på knappen Obtain.

Klicka på knappen Spara.

Archer C6 ac1200 NTP Configuration

Grattis, du har konfigurerat datum och tid med hjälp av NTP-tjänsten på AC1200-routern.