Vil du lære å gjøre en ElasticSearch klyngeinstallasjon på Ubuntu Linux? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer en ElasticSearch-klynge på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• ElasticSearch 7.7.0

I vårt eksempel er ElastiSearch node 01 IP-adressen 192.168.100.9.

I vårt eksempel er ElastiSearch node 02 IP-adressen 192.168.100.10.

Tutorial ElasticSearch - Cluster installasjon

Bruk apt-get for å installere de nødvendige pakkene.

Copy to Clipboard

Last ned og installer ElasticSearch-repositoriet.

Copy to Clipboard

Legg til det offisielle ElasticSearch-repositoriet i APT-databasen din

Copy to Clipboard

Oppdater APT-GET-databasen og installer ElasticSearch-pakken.

Copy to Clipboard

Gjenta disse trinnene på alle noder i ElasticSearch-klyngen.

Tutorial ElasticSearch - Cluster Konfigurasjon på Node 01

Angi et vertsnavn ved hjelp av hostnamectl-kommandoen.

Copy to Clipboard

Stopp ElasticSearch-tjenesten.

Copy to Clipboard

Rediger elasticSearch-konfigurasjonsfilen med navnet elasticsearch.yml

Copy to Clipboard

Legg til følgende linjer på slutten av filen.

Copy to Clipboard

Her er filen med vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet og ElasticSearch-klynge med navnet: POWER-CLUSTER-01.

I vårt eksempel setter vi denne noden til å bli kalt ElasticSearch-01.

I vårt eksempel angir vi følgende hovedkvalifiserte noder: 192.168.100.9 og 192.168.100.10

Start ElasticSearch-tjenesten.

Copy to Clipboard

Kontroller statusen for ElasticSearch-klyngetilstanden.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du er ferdig med konfigurasjonen av den første noden ElasticSearch-klyngen.

Tutorial ElasticSearch - Cluster Konfigurasjon på Node 02

Angi et vertsnavn ved hjelp av hostnamectl-kommandoen.

Copy to Clipboard

Stopp ElasticSearch-tjenesten.

Copy to Clipboard

Rediger elasticSearch-konfigurasjonsfilen med navnet elasticsearch.yml

Copy to Clipboard

Legg til følgende linjer på slutten av filen.

Copy to Clipboard

Her er filen med vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet og ElasticSearch-klynge med navnet: POWER-CLUSTER-01.

I vårt eksempel setter vi denne noden til å bli kalt ElasticSearch-02.

I vårt eksempel angir vi følgende hovedkvalifiserte noder: 192.168.100.9 og 192.168.100.10

Start ElasticSearch-tjenesten.

Copy to Clipboard

Kontroller statusen for ElasticSearch-klyngetilstanden.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

I vårt eksempel er ElasticSearch-klyngestatusen grønn.

I vårt eksempel er ElasticSearch-klyngen antall noder 2.

Gratulerer! Du er ferdig med konfigurasjonen av ElasticSearch-klyngen.

Tutorial ElasticSearch - Testing av klyngen

Opprett en ElasticSearch-indeks på den første noden i klyngen.

Copy to Clipboard

Legg til litt informasjon i denne ElasticSearch-indeksen.

Copy to Clipboard

Oppgi informasjonen i denne ElasticSearch-indeksen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Be om den samme informasjonen fra den andre ElasticSearch-noden.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Begge ElasticSearch noder har samme informasjon.